Bilde

Sannheten om Saudi-Arabia

Mens kronprinsen i Saudi-Arabia forsøker å sjarmere verden, forfølger han alle kritiske saudiske stemmer. Han står også i spissen for krigsforbrytelser i Jemen. Vi kan ikke la oss lure.
I Saudi-Arabia lever kvinner under et vergesystem. Det betyr at faren, ektemannen eller en annen mann bestemmer over livene deres - fra vugge til grav.

Problemet

Saudi-Arabia bruker milliardbeløp på PR-tjenester fra Vesten for å bedre imaget sitt. Samtidig fortsetter forfølgelsene, torturen og halshuggingene.

Den saudiske kronprinsen, Mohammed bin Salman, forsøker å sjarmere omverdenen for å få utenlandske investorer til landet. Samtidig står han bak en mer omfattende bølge av arrestasjoner og forfølgelse enn noen gang før. Kronprinsen står også bak en krigføring i Jemen som er en katastrofe for sivilbefolkningen.

Farlig å ytre seg

Det er bokstavelig talt livsfarlig å kritisere myndighetene i Saudi-Arabia. En rekke kritikere og menneskerettighetsaktivister og andre er arrestert og mange er tiltalt og dømt som terrorister til mange års fengsel. Flere har blitt dømt til døden.

Saudiske kritikere i og utenfor landet har også blitt overvåket og utsatt for digitale angrep. Drapet på den saudiske journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul i 2018 er et grelt eksempel på hva saudiske myndigheter er villig til å gjøre for bringe kritikk til taushet.

Kongens domstol

De saudiske terrordomstolene – the Specialized Criminal Court – er i dag redskaper for å bringe kritiske stemmer til taushet.

Domstolene opererer ikke etter klart definerte prosedyrer. Folk blir straffeforfulgt på vagt grunnlag. De vanligste anklagene er:

  • «Å vise ulydighet mot herskeren»
  • «Skape utrygghet og uorden ved å oppfordre til demonstrasjoner»
  • «Spre falsk informasjon til utenlandske aktører»

Flere av anklagene er i seg selv i strid med menneskerettighetene fordi de kriminaliserer fredelig utøvelse av menneskerettigheter.

Amnesty har studert sakene til 100 individer fra 2014 til 2019 som har blitt dømt ved terrordomstolene til fengsel i opptil tretti år etter urettferdige rettssaker.

Sjiamuslimene er en minoritet på omtrent 15 prosent i Saudi-Arabia. De utsettes for systematisk diskriminering. Siden den arabiske våren i 2011 har myndighetene slått brutalt ned på sjia-demonstrasjoner og krav om reformer. Hundrevis har blitt arrestert og mange har blitt stilt for terrordomstoler og dømt til døden. Noen av dem var mindreårige da deres angivelige forbrytelse fant sted. Minst 28 sjiamuslimer har blitt henrettet siden 2016.

Vi kan ikke la oss lure. Det er viktigere enn noen gang å vise hva som egentlig skjer i Saudi-Arabia.

Stoppe henrettelsene eller leie inn PR-byrå - hva velger Saudi-Arabia?

Slik jobber Amnesty med Saudi-Arabia:

Etterforsker og løfter frem menneskerettighetsbrudd i landet

Vi dokumenterer menneskerettighetproblemer og varsler om forfølgelse, arrestasjoner og terrortiltaler mot kritikere og reform-tilhengere. Vi dokumenterer også tortur, urettferdige rettsaker og henrettelser.

Påvirker bedrifter og myndigheter til å stille krav

Vi går alle norske forbindelser til Saudi-Arabia etter i sømmene: Bidrar norsk politikk og business til brudd på menneskerettighetene? Vi ber Stortinget granske Oljefondets investeringer i Saudi-Arabia for å sikre at alle investeringer er etisk forsvarlige. Vi ber norske myndigheter stoppe norsk eksport av militært materiell til landet. Vi oppfordrer også norske selskaper til å analysere risisko ved å drive business i Saudi-Arabia. Vi krever at all norsk politikk overfor Saudi-Arabia er samstemt og bidrar til å beskytte modige menneskerettighetsforkjempere.

Forteller sannheten

Vi forteller sannheten om Saudi-Arabia i media, på Stortinget, i Utenriksdepartementet og på møter over hele landet. Vi oppfordrer folk til å engasjere seg. Vi forteller også sannheten i annonser i internasjonale aviser som når potensielle investorer. Vi viser solidaritet med saudiske menneskerettighetsforkjempere som har måttet flykte fra landet.

Aksjonerer for enkeltpersoner som er fengslet

Vi aksjonerer for samvittighetsfanger og personer som er utsatt for straffeforfølgelse fordi de sier sin mening eller tror på det de gjør i Saudi-Arabia. Vi krever at alle arresterte kvinneaktivister blir løslatt. Vi protesterer også mot dødsstraff og halshugginger. I Norge har vi månedlig demonstrasjon foran den saudiske ambassaden i Oslo den første fredagen i hver måned. Les gjerne mer her.

KAMPEN FOR RAIF
Bilde

Signaturer stanset piskingen

Bloggeren Raif Badawi ble dømt til 1000 piskeslag for å ha oppfordret til fredelig debatt i Saudi-Arabia. Etter et massivt globalt press fra Amnestys støttespillere over hele verden, stanset myndighetene piskingen etter 50 piskeslag.

Raif sitter fortsatt fengslet, og Amnesty fortsetter arbeidet for at han skal bli løslatt. Etter seks år bak murene, holder fortsatt familien hans som har flyktet fra landet fast på håpet om å få se ham igjen.

Vi fortsetter å demonstrere for Raif Badawi utenfor den saudiske ambassaden i Oslo hver første fredag i måneden. Følg gjerne med her.

Land

Saudi-Arabia er et absolutt monarki i Midtøsten, og Kronprins Mohammed bin Salman har all makten. Landet er verdens største oljeprodusent og nest største våpenimportør. Befolkningen er arabisk, og Sunni-islam er eneste tillatte religion.

Menneskerettigheter

Saudi-Arabia bryter en rekke menneskerettigheter som f.eks. ytring-, organisasjons-, og religionsfrihet, kravet om rettssikkerhet, forbudet mot tortur og forsvinninger, og diskriminering mot kvinner, migrantarbeidere og minoriteter.