Russland: Nok et angrep på ytringsfriheten

Et nytt forslag fra det russiske parlamentet om å forby "uønskede" organisasjoner i landet er enda en innskrenking av ytringsfriheten og andre menneskerettigheter i landet. 
Publisert: 9. jul 2015, kl. 11:23 | Sist oppdatert: 9. jul 2015, kl. 13:13
12 utenlandske, frivillige organisasjoner som arbeider i Russland kan bli utestengt, stemplet som "uønsket" under en lov som ble vedtatt i mai i fjor. "Uønsket" er under loven vagt definert som noen som utgjør en trussel mot statens sikkerhet eller landets grunnlovsbestemmelse.

- Dette er nok et forsøk på å kvele ytringsfriheten og å stoppe uavhengige organisasjoner i Russland. Målet er ikke bare utenlandske organisasjoner, men også det uavhengige, sivile samfunnet innad i landet, sier John Dalhuisen, Amnesty Internationals direktør for Europa og Sentral-Asia.

- Kriteriene for å være "uønsket" er dårlig definert, vilkårlige og uklare. Dette er en usaklig og unødvendig taktikk hvor målet er å sette en stopper for den legitime virksomheten til de som ikke er på linje med russiske myndigheter. Frivillige organisasjoner, både russiske og utenlandske, blir allerede nøye overvåket, sier Dalhuisen.

Frivillige organisasjoner
Det russiske føderasjonsrådet har overlevert listen med de 12 organisasjonene til påtalemyndighetene og utenriksdepartementet. Talsmann for føderasjonsrådet har indikert at listen verken er ferdig eller endelig.

Blant organisasjonene på listen er Crimean Field Mission on Human Rights, Freedom House, to organisasjoner som arbeider med ukrainere rundt om i verden og flere stiftelser som gir finansiering og støtte til sivile samfunnstiltak i Russland.

- Hvis påtalemyndighetene og utenriksdepartementer bestemmer at disse organisasjonen utgjør en trussel vil disse umiddelbart bli utestengt fra Russland, sier Dalhuisen.