Rohingyaene lever under apartheid

Amnesty tar nå i bruk begrepet apartheid for å beskrive den systematiske måten staten Myanmar diskriminerer rohingyaene på. 
Publisert: 20. nov 2017, kl. 09:44 | Sist oppdatert: 21. nov 2017, kl. 08:09
I to år har Amnesty gransket situasjonen for rohingyanene i Rakhine-staten i Myanmar. I den omfattende rapporten «Caged without a roof» (I bur uten tak) dokumenterer Amnesty hvordan myndighetene over lengre tid har lagt sterke restriksjoner på nær alle deler av rohingyaenes liv i Rakhine-staten.

Rapporten gir en grundig analyse av de bakenforliggende årsakene til den nåværende krisen, hvor sikkerhetsstyrkene har drept Rohingya-folk, brent ned hele landsbyer og tvunget over 600 000 mennesker på flukt.

Rohingyaene er i praksisk tvunget til å leve atskilt fra resten av samfunnet. De må leve under ghetto-lignende tilstander, hvor de sliter med å få tilgang til helsetjenester og utdanning. I enkelte deler av Rakhine-staten er det til og med vanskelig å forlate landsbyen de bor i.

Umenneskelig behandling

Til sammen faller denne undertrykkelsen innunder rammene av den juridiske definisjonen av apartheid, som er en forbrytelse mot menneskeheten.

- Myndighetene i Myanmar holder Rohingya-kvinner, menn og barn adskilt og kuet i et dehumaniserende apartheid-system. Rettighetene deres blir brutt hver dag og undertrykkelsen har økt de siste årene, sier Anna Neistat, leder for Amnesty Internationals etterforskningsarbeid.

- Det virker som dette systemet er designet for å gjøre rohingyaenes liv så håpløst og ydmykende som mulig. Sikkerhetsstyrkenes brutale fremferd med etnisk rensing de siste tre månedene er bare nok en ekstrem manifestasjon av denne avskyelige holdningen mot rohingyaene, sier Neistat.

- Selvom disse bruddene på rettighetene deres ikke er så synlige som de som har skapt overskrifter de siste månedene, så er de like grusomme. De grunnleggende årsakene til den nåværende krisen må tas tak i for å få en slutt på denne dødelige sirkelen, og gjøre det mulig for rohingyaflyktningene å komme tilbake til en situasjon hvor rettighetene og verdigheten deres blir respektert, sier Neistat.

Diskriminerende lover

Rohingyaenes bevegelsesfrihet er sterkt begrenset. De må følge en rekke restriksjoner, som trer i kraft på ulike måter. Det er nasjonale lover, «lokale ordre» og retningslinjer som blir implementert av myndighetspersoner som har en klart rasisitisk væremåte. 
 HVA ER APARTHEID?
  • I folkeretten brukes begrepet apartheid for undertrykkelse og diskriminering av en hel etnisk gruppe som er satt i system for å sikre dominansen av en etnisk gruppe over en annen.
  •  Apartheid vil ofte være knyttet til voldshandlinger, slik som drap, voldtekt og tortur. Det vil som regel også innebære juridiske, administrative og andre tiltak med mål om å hindre en etnisk gruppe fra å delta i det politiske, sosiale, økonomiske og kulturelle livet i et land, og å nekte gruppen grunnleggende rettigheter og friheter. 
  • Det finnes en egen FN-konvensjon mot apartheid, og i tillegg er apartheid inkludert i listen over forbrytelser mot menneskeheten i statuttene til Den internasjonale straffedomstol (ICC).