Protokoll fra ekstraordinært styremøte 3. juni 2021

Protokoll fra ekstraordinært styremøte i Amnesty International i Norge 3. juni 2021
Publisert: 23. sep 2021, kl. 11:22 | Sist oppdatert: 23. sep 2021, kl. 11:34

Til stede: Thea Schjødt, Thomas Øvestad, Juni Emilie Baardvik, Selma Ahmetagic, Tor Kåpvik, Kjell Johnsen, Anette Bonnevie Wollebæk, Anne Marie Mollen, Arne-Wilhelm Theodorsen, Viktor Johannes Matre og Henriette Nielsen

Til stede fra sekretariatet: John Peder Egenæs, Bjarte Økland, Sayed Sohaib Karimi, Ingvild Gjone Lyberg, Beate Ekeløve-Slydal og Marius Lystad

Forfall: Maryam Iqbal Tahir (i permisjon)

Møteleder: Thea Schjødt
Protokollfører: Sayed Sohaib Karimi

SAK 42 Mulig næringslivssamarbeid
Sakspapir fra generalsekretæren

Styret diskuterte et mulig næringslivssamarbeid.