Protokoll fra ekstraordinært e-postvedtak om Landsmøte 2021

Protokoll fra ekstraordinært e-postvedtak om Landsmøte 2021 i Amnesty International i Norge 27. mars 2021.
Publisert: 30. Mar 2021, kl. 14:43 | Sist oppdatert: 30. Mar 2021, kl. 14:46

Protokollfører: Sayed Sohaib Karimi

Som følge av dagens smittesituasjon har sekretariatet utarbeidet alternative løsninger til gjennomføring av Landsmøte. Alternativ A med en fysisk base for gjennomføring av digitalt landsmøte fra Gardermoen med ansatte, ordstyrere, styremedlemmer og gjester til stede (ca. 30 personer) er ikke gjennomførbart med gjeldende regler for smittevern. Alternativ B innebærer et digitalt landsmøte med et veldig begrenset mannskap på Gardermoen inndelt i kohorter som er innenfor gjeldende regelverk for smittevern.

Styret mottok 27. mars 2021 sakspapirer til denne saken på e-post. Grunnet tidsperspektivet vedtok styret følgende via e-post:

Styret vedtar å gjennomføre landsmøtet etter alternativ B. Dersom ytterligere innstramninger i koronarestriksjonene ikke tillater gjennomføring av alternativ B utsettes Landsmøtet til høsten 2021.

Protokollen ble godkjent og signert av styrets ordinære medlemmer og 1. vara.