Kontakt en av våre politiske rådgivere:
Bergdis Joelsdottir
Bilde

Avdelingsleder "Politikk og samfunn"

-

Aili Keskitalo
Bilde

Politisk rådgiver

-

Ane Tusvik Bonde
Bilde

Politisk rådgiver

-

Beate Ekeløve-Slydal
Bilde

Politisk rådgiver

-

Frank Conde Tangberg
Bilde
Frank Conde Tangberg
Frank Conde Tangberg

Politisk rådgiver

-

Gerald Kador Folkvord
Bilde

Politisk rådgiver

-

Ina Tin
Bilde

Politisk rådgiver

-

Magne Paulsrud
Bilde

Politisk rådgiver

-

Patricia Kaatee
Bilde

Politisk rådgiver