Bilde
Polske myndigheter øker både kontroll og overvåking i landet. De som rammes hardest er lhbt-personer, kvinner og sårbare grupper.

Problemet

Oppslutningen om såkalt «tradisjonelle» og autoritære verdier – familly, faith and fatherland - øker verden over, også i Norges nærområder og naboland. Den nye autoritære vendingen kjennetegnes av en politisering av religion, av kjønn og av kjønnsroller, av familie og familieformer, og har bidratt til en samfunnspolarisering der eksisterende kulturelle motsetninger forsterkes og nye blir skapt.

I kjølvannet av den nye autoritære vendingen følger kritikk av mangfold og likestilling, angrep på kvinners og lhbtiq-personers rettigheter, trans- og homofobi, og en økning i hatkriminalitet. 

Blant annet ser vi at Polen strammer grepet på flere områder:

 • Strengere abortlover

 • Vil forby seksualundervisning i skolen

 • Folk blir fratatt retten til å ytre seg fritt eller demonstrere

 • Lhbt-personer blir utsatt for diskriminering

 • Enkelte områder i Polen har innført såkalte «lhbt-ideologi-frie» soner.

 • Myndighetene forsøker å kontrollere både domstolene og statlige medier

The Land of Absurdity

Stå opp mot absurditeten i Polen

Polen har etablert det de kaller for "lhbt ideologi-frie soner".

Dette er soner der skeive ikke er velkommen.

Dette er ikke bare skremmende. Sonene er ganske enkelt latterlige. For det å elske er en menneskerett.

Hvordan kan du hjelpe?

For å kaste søkelys på det som skjer i Polen inviterer vi derfor til en internett-satire; Vi har rett og slett gjort det mulig å sende inn ditt eget latterlige soneforslag inn til den polske regjeringen - like absurde som deres egne LHBT ideologi - frie soner.

- Gå inn på www.thelandofabsurdity.com

- Lag din egen sone og spre den på sosiale medier.

- Inviter flere til å delta på aksjonen.

Alle sonene vil bli sendt til den Polske regjeringen for å vise de hvordan verden virkelig ser dem.

Deres største våpen er frykt. Derfor skal vi gjøre det mulig å le av dem.

Innfører strengere abortlov

Abortsaken mobiliserer kraftig i Polen. Hundretusener tok til gatene da Konstitusjonsrådet i oktober 2020 avgjorde at det er grunnlovsstridig å få innvilget en lovlig abort ved alvorlig sykdom eller skade på fosteret. Til tross for store demonstrasjoner og sterke protester trådte avgjørelsen i kraft i januar 2021.

Konstitusjonsrådet innførte med sitt vedtak nærmest et totalforbud mot abort i Polen, slik at det nå nesten er umulig å ta lovlig abort. Det er et grovt brudd på kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp.       

Vil trekke seg fra konvensjon mot vold mot kvinner

Kvinne demonstrerer i gaten i Polen. Politiet står foran dem.
Demonstrasjon i Polen. Foto: Grzegorz Żukowski

I juli 2020 kunngjorde Polens justisminister at han ville trekke landet fra Istanbul-konvensjonen, Europarådets konvensjon for å bekjempe vold mot kvinner og i nære relasjoner.

Det er særlig konvensjonen definisjon av kjønn i artikkel 3 c som kritiseres, fordi den fastslår at «kjønn» ikke er biologisk bestemt, men skal forstås som sosialt konstruerte roller som et gitt samfunn ser på som passende for kvinner og menn. Begrunnelsen fra polske myndigheter er at traktaten er "skadelig" fordi den "inneholder elementer av ideologisk natur" og krever at skolene lærer barn om kjønn. Parlamentet skal etter planen ta stilling til dette spørsmålet i slutten av mars.

Vil forby seksualundervisning

Regjeringens lovforslag om å forby seksualundervisning i skolen har fått mye kritikk. Lovforslaget er foreløpig «satt på vent».   

Politikere på høyresiden har tatt til orde for «å kjempe for ungdommen og beskytte dem mot en liberal livsstil». Organisasjoner som jobber med undervisning mot diskriminering i skolen blir rammet av dette, ettersom de tar opp temaer som diskriminering av lhbt-personer.       

Lhbt-personer diskrimineres

Kommuner innfører «lhbt—ideologi-frie» soner

Nesten 100 kommuner, eller hver fjerde kommune i Polen, har vedtatt resolusjoner mot såkalt lhbtiq- ideologi eller har signert et «familiecharter» som støtter heterofile relasjoner. Opprettelsen av lhbt-ideologi- frie-soner er en del av et bredere angrep mot lhbtiq-samfunnet i Polen som har ført til økt omfang av hatefulle ytringer, og til vold og angrep på to pride-marsje.

Europaparlamentet beskrev tiltakene som en del av «en bredere kontekst av angrep mot lhbt-samfunnet i Polen».

Diskusjonen om rettighetene til lhbtiq-personer har symbolsk verdi på begge sider av det politiske spektrum. Kampen for den «tradisjonelle familien» er derfor blitt en viktig politisk sak. I 2019 ble begrepet «kjønnsideologi» omgjort til «lhbt-ideologi» - et begrep som nå ofte brukes av president Duda og andre.

Warszawa-ordføreren og 2020-presidentkandidaten Rafał Trzaskowski fra det sentrumspartiet Civic Platform Party signerte i 2019i en lhbt+-erklæring for Warszawa, en 10-punkts plan for å overvinne diskriminering og fremme likestilling. I kjølvannet av debatten som fulgte Trzakowskis inkluderende holdning intensiverte det regjerende lov- og rettferdighetspartiet (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) sin anti-lhbtiq- retorikk, og sørget for at lhbtiq-rettigheter ble et sentralt tema under parlamentsvalget i 2019. I oppkjøringen til presidentvalget i 2020 signerte PiS-kandidaten og presidenten Andrezj Duda også det såkalte «Family Charter».

Minoriteter har alltid blitt syndebukk i konfliktsituasjoner. Rettigheter knyttet til individuell autonomi, inkludert rettighetene til lhbtiq-personer, er blitt et symbol for mer grunnleggende verdier og rettigheter, inkludert betydningen av menneskerettigheter og Polens forhold til EU. For den populistiske høyresiden er homofobi en måte å uttrykke nasjonal stolthet og samtidig mistillit til Vesten. Målet er å mobilisere konservative velgere, og da er det blitt enkelt å forhandle bort seksuelle og kjønns- minoriteter. 

Mange står opp for kjærligheten  

Regjeringens anti-lhbt-kampanje har utløst en eksplosjon av lhbt-aktivisme:

 • I 2019 var det rekordmange likestillingsmarsjer, som er Polens versjon av Pride. 

 • Warszawas marsj hadde titusenvis av deltakere.

Toleranse og aksept er europeiske verdier som noen politikere i Polen ikke forstår. Jeg er overbevist om at folket i Polen er mye mer tolerante enn det politikerne våre er.

Bart  Staszewski, polsk aktivist.

Domstolene er under press

Allerede i 2017 kom myndighetene med en reform som ville gi dem mer kontroll over domstolene.

Blant annet gjorde reformen det mulig å legge politisk press på dommere, med mål om de skulle være mindre uavhengige og heller følge regjeringens ønsker. Dette er en trussel mot befolkningens rett til en uavhengig rettssak, og er i strid med grunnleggende rettsstatsprinsipper.

Regjeringen forsøker også å fjerne dommere som ikke er lojale mot regjeringen og erstatte dem lojale dommere. Det pågår nå en rekke rettsprosesser der dommere som er blitt fratatt sine stillinger har tatt saken til domstolen. Og en større gruppe advokater jobber mer eller mindre pro bono for å føre sakene i domstolen.    

Den polske regjeringen ønsker rett og slett å gjøre domstolene om til et politisk redskap, noe som er eksepsjonelt i europeisk rettsstatsutvikling. Kampen for å sikre domstolens uavhengighet er helt avgjørende for å sikre at menneskerettighetene respekteres. 

Politisk kontroll av statlige medier

Den polske regjeringen har foretatt flere grep for å kontrollere media:

 • I 2015 ble en rekke nye lover hastevedtatt, og den konservative regjering tok kontroll over statlige medier. Sjefer for de statlige radio- og TV-selskapene ble sparket med umiddelbar virkning.  
 • Den nye medieloven har gitt landets finansminister en direkte rett til å ansette og avsette sjefene for polsk statlig tv og radio, samt det statlige nyhetsbyrået PAP.
 • Den nye loven skal omdanne landets statlige medier til såkalte «nasjonale kulturinstitusjoner» som skal styrke publikums «patriotiske holdninger». 
Amnestys arbeid
Bilde

Hvordan jobber Amnesty med menneskerettigheter i Polen?

Etterforsker, dokumenterer og informerer

Amnestys polske seksjon følger nøye med på utviklingen i landet, og er i kontakt med advokater, journalister, aktivister og engasjerte mennesker for å få tilgang på informasjon.

Gjennom våre rapporter løfter vi frem brudd på menneskerettighetene og synliggjør overgrepene polske myndigheter begår. Blant annet har vi publisert rapporter om brudd på ytringsfriheten.

Løfter frem personene som blir rammet

Amnesty løfter frem enkeltindivider som har tatt til orde for endring i landet. Internasjonal oppmerksomhet rundt personen kan bidra til å gi beskyttelse, og samtidig løfte personens kampsak. Hvis en person risikerer fengsel, for eksempel for å ytre seg kritisk, følger vi nøye med på rettssaken.

Legger press på verdensledere

Vi tar opp situasjonen i Polen med norske myndigheter, og krever at de tar opp menneskerettighetsspørsmål med polske ledere. Det samme gjør Amnesty-seksjonene verden over med sine myndigheter. Utenlandske myndigheter kan få til endring ved å vise Polen at de følger med og er uenige i handlingene.