Operasjon Dagsverk i Chile: Med fokus på ungdommen

Amnesty jobber med ungdom i Chile for at de skal få den informasjonen de har krav på når det gjelder kropp, sex og følelser.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 23. sep 2015, kl. 13:34 | Sist oppdatert: 2. okt 2015, kl. 14:30
Som en del av Amnestys EEJ-prosjekt (Education, Empowerment and Justice) har Amnesty i Chile utviklet en rekke workshops for unge mennesker som handler om seksuelle og reproduktive rettigheter. Gjennom undervisning utstyrer Amnesty unge mennesker med kunnskap slik at de selv kan hevde sine rettigheter. Når unge mennesker er klar over rettighetene sine, kan de være med å bestemme over ting som påvirker deres egne liv, og bidra til å beskytte andre menneskers rettigheter.

I forbindelse med Operasjon Dagsverk 2015, som har blitt tildelt Amnesty med prosjektet "Med lik rett" var Andrea Cibotti fra Amnesty i Chile på besøk i Norge med tre chilenske ungdommer.

- I Chile er det generelt en stor mangel på informasjon om menneskerettighetene så dette er et fantastisk prosjekt som bidrar til å takle dette problemet. Takket være Operasjon Dagsverk kan vi fortsette med prosjektet over de neste årene, sier Andrea.

Andrea jobber med menneskerettighetsundervisning i Amnesty Chile. Der har de utviklet og gjennomført en rekke workshops for ungdom om seksuelle og reproduktive rettigheter. På seminarene har de også diskutert hva slags konsekvenser det har når disse rettighetene ikke blir oppfylt, og oppfordret ungdom til å hevde rettighetene sine.

- Personlig synes jeg at dette er noe av det mest inspirerende med å holde slike workshops. De bidrar til å åpne øynene til mange unge mennesker som kanskje ikke har hørt om menneskerettigheter tidligere, men nå besitter kunnskap og evner som kan inspirere andre til å involvere seg og promotere seksuelle og reproduktive rettigheter.

Utdanner ungdomsledere

Gjennom deltakende metoder tar de opp sensitive temaer og skaper et trygt sted hvor folk er komfortable med å dele sine historier og føler at de de kan snakke fritt - uavhengig av hvor variert gruppen er – og lære av hverandre. Seminarene oppfordrer også unge mennesker til selv å bli ledere i sine lokalsamfunn, på skolen eller til å delta i Amnestys aktiviteter. To eksempler på dette er Ivana og Sofia. De var med i den aller første workshopen og viste fremragende ledelse og motivasjon helt fra starten av. De har nå blitt unge ledere selv gjennom Amnesty og lærer opp jevnaldrende og øker bevisstheten rundt menneskerettighetsspørsmål.

- Amnesty og Operasjon Dagsverks prosjekt bidrar til at unge mennesker kan lære mer om sine seksuelle og reproduktive rettigheter. Dette er rettigheter som ikke blir respektert i landet vårt. Det er også et flott eksempel på hvordan en aksjon så viktig som OD kan ledes og bli styrt av unge mennesker. Dette ser vi sjelden i Chile fordi ungdom ikke blir stolt på med slike oppgaver på grunn av alderen sin. Det er nettopp derfor det er så viktig at vi fortsetter med disse workshopsene for å myndiggjøre unge mennesker, forteller Ivana (17).

Sofia mener de største utfordringene de møter er uvitenhet og frykt.

- I landet mitt er det ikke vanlig å kjenne sine rettigheter, og hvis du vil lære om dem og forsvare dem så må du være veldig sterk. Det er ikke vanlig, ingen tør, og det er ikke mange organisasjoner som støtter deg, sier hun. Sofia understreker at unge i Chile ønsker å lære å kjempe for sine rettigheter.

- Operasjon Dagsverk er veldig viktig for unge mennesker, fordi det er et godt eksempel på hvor langt vi kan gå, de store forandringene vi kan oppnå. Unge i Chile er lei av at myndighetspersoner og andre voksne ikke hører på oss, så Operasjon Dagsverk og Amnesty minner oss på at vi er må skape forandring og at det er tid for det nå, sier Sofia.

Like opplevelser og like rettigheter

Seksuelle og reproduktive rettigheter påvirker alle, og unge mennesker i Chile kan relatere seg til unge mennesker i Norge og vica versa. Seksuelle og reproduktive rettigheter, som for eksempel hvem man elsker og friheten til å bestemme over egen kropp, seksualitet og reproduktivitet er universelle.

Andrea inviterte ungdom fra Operasjon Dagsverk til å være med på en workshop da hun besøkte Norge.

- Det var fantastisk å holde den samme workshopen for ungdom i Norge som jeg har holdt for ungdom i Chile. Til tross for noen sosiale og kulturelle forskjeller mellom Norge og Chile opplever ungdom i Norge også å bli diskriminert, kroppspress eller kjenner noen som har opplevd vold på grunn av deres seksuelle orientering. Dette er situasjoner ungdom i Chile også opplever. Derfor kan unge mennesker, enten de er fra Chile, Norge eller et helt annet sted, finne en felles plattform hvor de kan jobbe med seksuelle og reproduktive rettigheter og vise solidaritet med andre tenåringer verden over, sier Andrea.

Med lik rett

Prosjektet bidrar til å gi unge mennesker den friheten de trenger til å uttrykke seg selv. Ved å hjelpe dem forstå at deres seksuelle og reproduktive rettigheter faktisk er menneskerettigheter og de har en rett til å hevde de rettighetene, blir ungdommen utstyrt med verktøy for å kunne skape en varig endring i de seksuelle og reproduktive rettighetene i Chile.

I årene som kommer skal Amnesty nå ut til ungdom og sette dem i stand til å lære om, og hevde sine seksuelle og reproduktive rettigheter gjennom disse workshopsene. Snart vil vi ta de samme workshopsene rundt til ungdomsorganisasjoner, skoler og flere regioner i Chile, Argentina og Peru. Les mer om årets OD-prosjekt her.


AMNESTY HAR FÅTT OD:
Gjennom Amnestys Operasjon Dagsverk-prosjekt vil ungdom i Argentina, Chile og Peru få lære om hvilke rettigheter de har knyttet til egen kropp og seksualitet, slik at de skal kunne ta gode valg.​ Les mer om Amnesty og årets Operasjon Dagsverk her