OL i Beijing 2008: Amnesty ber Gerhard Heiberg ta opp menneskerettigheter under IOC-møte

Amnesty International Norge oppfordrer IOC-medlem Gerhard Heiberg til å rette mer oppmerksomhet mot menneskerettigheter i Kina når arbeidsutvalget til Den internasjonale olympiske komité (IOC) møtes mandag 10. og tirsdag 11. desember. Les brevet til Heiberg her.
Publisert: 7. des 2007, kl. 14:17 | Sist oppdatert: 25. Feb 2010, kl. 03:11

Gerhard Heiberg

International Olympic Committee
Château de Vidy
1007 Lausanne
Switzerland

Oslo, 7. desember 2007

Kjære Gerhard Heiberg!

Store forventninger er knyttet til De olympiske sommerlekene i Beijing 2008; forventninger om et ensartet sportsarrangement, en anledning for Kina til å vise frem den store og på mange områder imponerende utviklingen landet har gjennomgått i de siste tiårene; men også forventinger og håp om at den store internasjonale oppmerksomheten vil føre til betydelige forbedringer når det gjelder de kinesiske myndigheters respekt for menneskerettighetene.

Den internasjonale olympiske bevegelsen spiller en sentral rolle i denne sammenheng. Da Kina fikk tildelt OL 2008, påpekte både landets myndigheter og representanter for IOC at dette ville bidra til forbedringer for menneskerettighetene i Kina.

Seks år senere, og mindre enn ett år før OL 2008 vil gå av stabelen, må vi i Amnesty International konstatere at lite har skjedd for å innfri disse løftene. Vi har også fått inntrykk av at hensyn til menneskerettighetene i Kina er blitt stadig mer nedprioritert av IOC.

Amnesty International vil gjerne be deg om å ta opp spørsmålet om IOCs ansvar for å bidra til menneskerettslige forbedringer i Kina under møtet til IOCs ”Executive Board Meeting” 10. og 11. desember. Blant annet vil vi be deg om å ta opp de følgende punktene:

Pressefrihet

Mens det er blitt vedtatt nye regler som skal garantere betydelige friheter for utenlandske journalister i Kina frem til oktober 2008, fortsetter den kontinuerlige opptrappingen av sensur og undertrykkelse av ytringsfrihet overfor kinesiske media og internett-brukere. Amnesty International ber IOC om å engasjere seg for at kinesiske journalister skal nyte den samme friheten som sine utenlandske kollegaer, og at den økte pressefriheten også skal fortsette – som en del av den olympiske arv – etter sommeren 2008.

I tillegg ber vi IOC om å intervenere for løslatelse av journalisten Shi Tao, som soner en dom på ti års fengsling for å ha gitt videre informasjon om myndighetenes føringer for hvordan media skal rapportere om massakren på Den himmelske freds plass.

Omskolering gjennom arbeid

Loven om omskolering gjennom arbeid (”Re-education through labour”) gjør det mulig for kinesisk politi å stenge personer inn i straffearbeidsleire i opp til fire år uten tiltale, rettssak eller ankemulighet. Amnesty International går ut fra at det er flere hundretusen personer som anholdes i slike leirer, og alt tyder på at mange av de innsatte er blitt arrestert av politiske årsaker. Politiet i Beijing har varslet om at ”omskolering gjennom arbeid” vil bli brukt for å fjerne personer som viser ”støtende oppførsel” fra Beijings gater før og under OL.

Amnesty International ber IOC om å protestere overfor kinesiske myndigheter mot at ”omskolering gjennom arbeid” brukes i sammenheng med OL-forberedelsene.

I tillegg ber vi IOC om å intervenere for løslatelsen av Wang Ling, som nylig er blitt internert til 15 måneders ”omskolering gjennom arbeid” etter at hun hadde prøvd å protestere mot at huset hennes ble revet uten passende kompensasjon i sammenheng med et OL-byggeprosjekt.

Ytrings- og forsamlingsfrihet

I de siste årene har Amnesty International observert en kontinuerlig opptrapping av undertrykkelse og forfølgelse av menneskerettighetsforkjempere og deres familier. Siden kinesiske myndigheter er meget opptatte av å vise frem for verden et "stabilt” og ”harmonisk” kinesisk samfunn, har vi all grunn til å frykte at disse overgrepene vil øke ytterligere i månedene før OL i Beijing. Amnesty International ber IOC om å understreke overfor kinesiske myndigheter at De olympiske leker ikke må være overskygget av politisk undertrykkelse og at ytrings- og forsamlingsfrihet er et viktig grunnlag for de verdiene den olympiske bevegelsen er bygget på.

I tillegg ber vi IOC om å intervenere for menneskerettighetsforkjemperen Ye Guozhu og hans familie. Ye Guozhu soner en fengselsstraff for å ha prøvd å organisere fredelige protester mot tvangsutkastelser i sammenheng med OL-byggeprosjekter. Amnesty International har mottatt rapporter om at han er blitt slått med elektriske køller i fengsel. Flere medlemmer av hans familie er blitt arrestert og delvis tiltalt for ”subversive aktiviteter”.

Vi vil understreke at Amnesty International ikke er imot at OL gjennomføres i Kina, og ikke støtter tanken om en eventuell boikott. Amnesty International ser tvert imot på sommerlekene i Beijing som en stor mulighet for å sette i gang viktige forbedringer for menneskene i Kina, og vi håper på at en forbedret menneskerettighetssituasjon i Kina vil være del av arven etter OL 2008.

Med vennlig hilsen,

John Peder Egenæs

Generalsekretær