Ny rapport om transpersoners rettigheter: Når staten bestemmer hvem du er

Rundt 1,5 millioner mennesker i Europa opplever å være et annet kjønn enn det de fikk tildelt ved fødselen. De utsettes for systematisk diskriminering i møte med det offentlige. Norge er ikke et unntak.
Publisert: 3. Feb 2014, kl. 15:04 | Sist oppdatert: 11. Mar 2015, kl. 15:19
Europeiske land bryter menneskerettighetene til transkjønnede personer som ønsker å endre juridiske kjønn. Det kommer fram i Amnesty Internationals nye rapport som ble publisert i dag. Rapporten beskriver hvordan transkjønnede personer blir tvunget til å gjennomgå psykiatriske tester og kirurgiske inngrep de ikke ønsker før de kan endre sin juridiske kjønnsstatus.

- Det er forferdelig at transpersoner som ønsker å endre kjønnet de ble tildelt ved fødselen møter slike invaderende, nedverdigende og umenneskelige hindringer, sier Patricia Kaatee, rådgiver i Amnesty International i Norge.

Amnesty Internationals rapport, The states decides who I am: Lack of gender recognition for transgender people in Europe, fokuserer på syv europeiske land. Rapporten synliggjør hvordan prosedyrene for endring av juridisk kjønn bryter grunnleggende menneskerettigheter i Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Belgia og Tyskland. I Irland finnes ingen prosedyrer overhodet, selv om lovgivning på området er planlagt.
Psykisk diagnose og sterilisering

- Transkjønnede personer møter ofte mange utfordringer før de kan forsone seg med sin identitet, og problemene blir forsterket av en omfattende statlig diskriminering, påpeker Kaatee.

Mange stater har fastsatt strenge betingelser for endring av juridisk kjønn. Transpersoner kan endre juridisk kjønn bare hvis de blir diagnostisert med en psykisk lidelse, godtar å måtte gjennomgå medisinske prosedyrer som for eksempel hormonbehandlinger og operasjoner som fører til irreversible sterilisering, og dersom de beviser at de er enslige. Godkjenningsprosessen tar flere år.

Også i Norge møter transkjønnede personer mange hindringer når de ønsker å endre juridisk kjønnsstatus, blant annet krav om irreversibel sterilisering.
- Norske myndigheter må sikre at transpersoner kan få en juridisk anerkjennelse av sitt kjønn som er i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet gjennom en rask, tilgjengelig og åpen prosedyre som ivaretar den enkeltes rett til privatliv. Norske myndigheter kan ikke stille betingelser som bryter med menneskerettighetene, sier Kaatee.


Umulige valg

I rapporten er norske Luca intervjuet. Luca er en ung transkjønnet mann som ble henvist til Rikshospitalets seksjon for transseksualisme i 2010. Luca ønsker ikke å gjennomgå genital kirurgi slik det i dag stilles krav om.
- Jeg ønsker at mitt juridiske kjønn skal være mann, men juridisk sett er jeg fremdeles kvinne. Jeg kan i teorien oppnå en bekreftelse av mitt kjønn, men bare hvis jeg godtar å bli sterilisert. Dette er uaktuelt for meg, sier Luca.

- Folk blir tvunget til å ta umulige valg, og må enten godta å bli utsatt for en krenkende behandling beordret av myndighetene, eller blir nødt til å leve med kjønnet de ble tildelt ved fødselen selv om det strider mot deres identitet og utseende, sier Kaatee.


Omfattende diskriminering

Anerkjennelse av juridisk kjønn er avgjørende for å kunne ivareta transkjønnede personers menneskerettigheter. Transpersoner står i fare for å bli utsatt for omfattende diskriminering når de fremviser offentlige dokumenter som pass eller som viser navn eller kjønnsrelatert informasjon som ikke gjenspeiler deres faktiske kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.Krav til norske myndigheter
  • Endre gjeldende lover og praksis ved å introdusere et lovgivende forslag som setter et rammeverk slik at transpersoner kan oppnå lovlig anerkjennelse for sitt kjønn gjennom en rask, tilgjengelig og åpen prosedyre.
  • Sørge for at et slikt rammeverk vil avskaffe kravet om sterilisering og ethvert annet medisinsk krav som i dag håndheves i tilfeller der transpersoner søker lovlig anerkjennelse for sitt kjønn.
  • Sørge for at lovlig anerkjennelse av eget kjønn er tilgjengelig til alle uten å måtte gjennomgå psykiatrisk vurdering og uten å få en psykiatrisk diagnose eller å motta en spesifikk diagnose fra Rikshospitalet, og at transpersoners identitet er fjernet fra den nasjonale klassifiseringen av psykiske sykdommer.


Les mer på amnesty.no