Nurmatov er løslatt og trygg

Gledelige nyheter! 15. februar ble journalist og Amnesty-aktivist Khudoberdi Nurmatov løslatt fra fengsel i Moskva. Samme dag reiste han til Tyskland hvor han har fått asyl. 
 
Publisert: 23. Feb 2018, kl. 13:14 | Sist oppdatert: 26. Feb 2018, kl. 10:03
Nurmatov er en usbekisk statsborger som er født og oppvokst i Russland. Som voksen flyttet han til Usbekistan. Etter å ha nektet å jobbe som hemmelig agent for usbekisk sikkerhetstjeneste, ble  han pågrepet og torturert. Etter dette flyktet Nurmatov til Russland og søkte midlertidig asyl. Han fikk jobb som journalist for den uavhengige russiske avisen Novaya Gazeta, og skrev om menneskerettigheter under pseudonymet Ali Feruz. Han fokuserte blant annet på funksjonshemmedes rettigheter, og på rettighetene til flyktninger og migranter fra Sentral-Asia.

Russland bryter forpliktelsene sine

Til tross for at han hadde rett til å bli i Russland til asylsøknaden var ferdigbehandlet, risikerte Nurmatov å bli tvangsreturnert til Usbekistan. Amnesty har dokumentert at det er vanlig prosedyre i Russland å tvangsreturnere asylsøkere fra Usbekistan under påskudd av at de har begått administrative lovbrudd. Fordi Nurmatov risikerte forfølgelse og tortur i Usbekistan ville en tvangsretur  ha vært et åpenbart brudd på Russlands internasjonale menneskerettslige forpliktelser.

Nurmatov ble pågrepet av russisk politi i mars 2017. Politiet siktet ham for administrative lovbrudd i tilknytning til hans migrantstatus i Russland. Nurmatov ble akutt syk etter pågripelsen og måtte fraktes til sykehus. Han ble løslatt samme dag av politiet, på betingelse av at han møtte opp på politistasjonen dersom han skulle bli innkalt til avhør.

Domstolen besluttet at Nurmatov skulle tvangsutsendes

1. august 2017 ble Nurmatov igjen arrestert i Moskva. Samme dag besluttet Basmannyi-domstolen i Moskva at han skulle tvangsreturneres til Usbekistan. Uken etter bestemte en ankedomstol at tvangsreturen skulle utsettes til Den Europeiske Menneskerettighetsdomstol hadde behandlet ankesaken til Nurmatov.

I januar 2018 annullerte høyesterett i Russland ordren om tvangsreturen, og saken ble sendt til byretten i Moskva for ny gjennomgang. 

15. februar i år kom den fantastiske nyheten om løslatelse. Samme dag som Nurmatov ble løslatt gikk han ombord et fly til Tyskland, der han har fått innvilget asyl. 

Endelig er Khudoberdi Nurmatov trygg.