Notat: Statens pensjonsfond utland - Nye løsninger i en ny virkelighet

Hvordan kan vi sikre at den norske oljeformuen forvaltes på en etisk måte i fremtiden? Les våre anbefalinger til Oljefondets arbeid for menneskerettigheter.
Publisert: 12. des 2019, kl. 08:55 | Sist oppdatert: 14. Apr 2021, kl. 14:50

Oljefondet er på vei inn i land der menneskerettighetene brytes systematisk. Det trengs både nytenkning og politisk årvåkenhet for å sikre at
den norske oljeformuen forvaltes etisk forsvarlig i fremtiden.

I dette notatet ser forfatter Pia Rudolfsson Goyer, menneskerettighetsjurist og tidligere ansatt i Etikkrådets sekretariat, på styrker og svakheter ved dagens etiske rammeverk og de virkemidler som brukes i dag. På det grunnlaget foreslår vi bedre verktøy som Stortinget kan gi Oljefondet for å håndtere de nye utfordringene som fondet står overfor. Vi vil at Oljefondet fortsatt skal være et forbilde for etiske investeringer internasjonalt.

Notatet viser også hvordan Oljefondet kan styrke sin etiske profil. To viktige verktøy for å få til dette er å unngå å investere der risiko for brudd på menneskerettighetene er størst og å foreta grundige aktsomhetsvurderinger.

Til slutt løfter forfatteren en rekke konkrete forslag til hvordan Oljefondet kan bli en menneskerettslig forsvarlig investor også i fremtiden.

Les notatet her: