Norske våpen havner i Israel

En nylig utgitt rapport påviser mange militære bånd mellom Norge og Israel.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 19. nov 2012, kl. 11:35 | Sist oppdatert: 19. nov 2012, kl. 15:20

Rapporten «Norsk våpenhandel og militært samarbeid med Israel» er skrevet av informasjonssjef i Fredslaget, Alexander Harang, og utgitt av Fagforbundet og Norsk Folkehjelp.


Den viser at det til tross for eksportforbudet, som regjeringen begrunner med at man «definerer Israel som en okkupasjonsmakt og bosetningene på Vestbredden i strid med folkeretten», finner norske våpen allikevel veien til Israel.


Dette skjer gjennom norske våpenfabrikker i utlandet, via allierte tredjeland eller ved at norskproduserte deler utgjør en del av våpenet.

Militært samarbeid og våpenhandel med Israel bidrar til å styrke okkupasjonsregimet, og er således ikke i tråd med regjeringens uttalte politikk.


Ingen sluttbrukererklæring
Det stilles ikke noe krav til sluttbrukererklæring ved eksport av krisgamateriell til allierte. Norge krever ikke re-eksportklausul for slik eksport, inkludert komponenter og deler, der mottager garanterer at norsk krigsmateriell ikke havner i Israel.


USA er det desidert største våpenimportør av norsk krigsmetariell, samtidig som Israel importerer det meste av sitt krigsmateriell fra USA.

Norsk våpenteknologi, som Nammo-produsert Mk-211-ammunisjon og M72-raketter, ble brukt av Israel under bombingen av Gaza i 2008/09 og i Libanon på 2000-tallet.

Hellfire, AMRAAM og Sidewinder er delvis norskutviklede og eller norskeide, og har vært brukt i drap på sivile i Israels kriger.


Norske våpenprodusenter i utlandet kan imidlertid unngå eksportforbudet, da de følger vedkommende stats eksportregler. Her kunne den norske regjeringen, som ved Nammo Talley, der de eier 50 % av selskapets aksjer, benyttet seg av muligheten til ‘aktivt eierskap’, slik at bedriften følger norske eksportpolicy.


I 2006 skrev Amnesty til daværende Utenriksminister Jonas Gahr Støre med spørsmål om norsk våpeneksport via USA til Israel.


Det eksisterer imidlertid ikke noe importforbud av israelsk krigsmateriell. «Det er Forsvarets behov for materiell som er styrende for hva som anskaffes...», sa tidligere statssekretær i Forsvarsdepartementet Roger Ingebrigtsen tidligere i år.


Den sittende regjering har importert krigsmateriell fra Israel for 64 millioner siden 2005. Norges bidrag til Israels eksportinntekter går til å dekke landets militære utgifter direkte, og dermed til å styrke det militærindustrielle komplekset og okkupasjonen.


Mange typer samarbeid
Norge driver også forsvars- og forskningssamarbeid med Israel, har militærpolitisk samarbeid med Israel gjennom NATO og samarbeider med Israel gjennom deltagelse EUs Security Research Program (der Israels militærindustri bidrar aktivt).

I tillegg opererer mange norske selskap i dronemarkedet, en industri i sterk økning, med Israel og USA som de største aktørene.

Israel er verdens mest militariserte stat (basert på Global Militarization Index (GMI)), og anslås å være verdens fjerde største våpeneksportør. Deres våpenprodusenter markedsfører egne produkter som ‘stridstestede våpen’.

Blant annet ble Elbits bombekastesystem Cardom markedsført som en suksess under bombingen av Gaza i 2008/09.

Fagforbundet og Norsk Folkehjelp krever at:


• Import av krigsmaterielle fra Israel bør forbys på samme grunnlag som Norge forbyr egen eksport av krigsmateriell til Israel.
• Norske våpenfabrikker i utlandet må underlegges samme krav til eskportforbud til Israel som om bedriftene hadde operert fra Norge.
• Norge må skjerpe inn reglene for komponenteksport. Norge bør kreve re-eksportklausul for alt krigsmateriell som eksporteres, inkludert komponenter og deler, hvor mottager av det norske krigsmateriellet kreves å garantere for at disse strategiske varene ikke skal ende opp i Israel.
• Norge bør bruke sin stemme i EUs apparat for eksportkontroll til å fremme landets våpeneksportforbud overnfor Israel.
• Den norske regjeringen bør arbeide mot israelsk involvering i NATOs militære samarbeid.
• Vi anbefaler at den norske regjeringen gjør vedtak som sikrer at Norge ikke skal finansiere forsknings- og utviklingsarbeid i EU der israelsk våpen- og sikkerhetsindustri deltar.
• Ved israelsk oppkjøp av norske våpenindustri bør Utenriksdepartementet nekte selskapet eksportlisens for krigsmateriell.
• Det anbefales norske myndigheter å følge utviklingen i dronemarkedet spesielt nøye.