Norge: Nei er nei - stopp voldtekt!

 Sex er deilig, når man har lyst. Sex er voldtekt, når det foregår uten oppriktig samtykke.
Publisert: 7. Mar 2016, kl. 16:32 | Sist oppdatert: 29. Mar 2017, kl. 09:27
Du eier kroppen din.  Det betyr at du – og bare du - har rett til å bestemme over din egen kropp og seksualitet. Dette er en grunnleggende menneskerett. Det er en rett som både jenter og gutter har.

En voldtekt er å frata et annet menneske retten til å bestemme over egen kropp. Det er dypt krenkende, og dypt skadelig.

Høyt omfang av voldtekt tross likestilling

Visste du at hver tiende kvinne i Norge har vært utsatt for voldtekt minst en gang i løpet av sitt liv? Til tross for at kvinner og menn i Norge på mange måter er likestilte så er omfanget av vold og overgrep mot jenter og kvinner fremdeles svært høyt.

De fleste som er utsatt for voldtekt kjenner gjerningspersonen fra før. Politiets oversikt over anmeldte voldtekter i Norge i 2014 viser at halvparten av voldtektene skjedde i forbindelse med fest, og at unge jenter mellom 17 og 25 år har høyest risiko for å bli utsatt. Det er likevel viktig å være klar over at også gutter kan utsettes for voldtekt og seksuelle overgrep.
 
Voldtekt og andre former for seksuelle overgrep er et alvorlig brudd på jenters og kvinners menneskerettigheter. Det fører blant annet til at jenter og kvinner i Norge kan oppleve at deres faktiske bevegelsesfrihet blir sterkt begrenset. Det er ikke mulig å oppnå likestilling før jenter og kvinner kan være trygge både hjemme og ute.
 

Holdningsendring er nødvendig

En holdningsundersøkelse som Amnesty gjennomførte i januar 2013 viser at 1 av 4 personer mener en kvinne er delvis ansvarlig for å ha blitt voldtatt dersom hun frivillig er blitt med en mann på nachspiel. 
 
Fordommer som dette svekker jenters og kvinners beskyttelse mot voldtekt.  Det fører til taushet og tabuer, og bidrar til at den som er utsatt kan synes det er vanskelig å fortelle om overgrepet.

Så lenge slike fordommer om kjønn og seksualitet får stå uimotsagt er det vanskelig å oppnå likestilling.  Ansvar for en voldtekt må alltid plasseres der det hører hjemme – hos overgriperen som begår handlingen – ikke på den som blir utsatt. 
   

Ta vare på hverandre!

Du kan være med på å forebygge voldtekt og overgrep. Du kan være tydelig på dine holdninger, og vise at voldtekt = sex uten samtykke. Du kan følge litt ekstra med når du er på hyttetur eller fest. Du kan gripe inn når kameraten din ikke skjønner hvor grensene går, eller når du er usikker på om venninnen din er med på noe hun ikke egentlig ønsker.
 

Voldtekt er et samfunnsproblem. 

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt for å forebygge det.Hva er samtykke?

Det er viktig å forstå at samtykke er mer enn fraværet av et nei.

Samtykke er et tydelig ja, en aktiv bekreftelse.

En person som sover, eller som er som er bevisstløs på grunn av beruselse eller sykdom, kan ikke gi sitt samtykke.

En person som blir utsatt for vold eller trusler, eller som av andre årsaker er i en presset situasjon, kan heller ikke gi sitt frivillige samtykke.
 
Samtykke er egentlig ikke så komplisert, men er du fremdeles usikker blir du kanskje klokere når du ser denne filmen.