Norge må hjelpe: Stor støtte til Syria-dugnad

Fra næringslivet, politikken og grasrota vokser kravet fram og blir stadig sterkere: Norge må ta imot flere flyktninger fra Syria. Nå sier over halvparten av befolkningen ja til 10.000 ekstra kvoteflyktninger. 
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 30. Apr 2015, kl. 18:04 | Sist oppdatert: 14. jul 2015, kl. 12:48
Amnestys Velkommen Syria- kampanje får støtte i mange lag av befolkningen, og på tvers av politiske grupperinger.

Sammen med Flyktninghjelpen, Røde Kors, Norsk Folkehjelp, NOAS, Redd Barna, CARE, Kirkens Nødhjelp, Mellomkirkelig Råd og Atlas-alliansen har Amnesty International fremmet kravet om at Norge må ta imot minst 5000 flyktninger fra Syria i år, og minst like mange til neste år.

NRK forteller at det nå er flertall i befolkningen for dette. I en spørreundersøkelse utført av Norstat sier 51 prosent ja til 10.000 ekstra flyktninger, 38 prosent svarte nei, og 10 prosent vet ikke.

Politisk flertall

Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, SV, Rødt, KrF og Miljøpartiet De Grønne har alle gått inn for at Norge skal ta imot 10.000 sårbare flyktninger fra Syria. Dermed er det flertall på Stortinget.

– At et samlet landsmøte sier ja og i tillegg reiser seg i applaus, er et veldig klart signal inn til oss i partiledelsen om at vi må gjøre det vi kan for å realisere dette, sa Dagrun Eriksen til NTB etter avstemningen på KrFs landsmøte fredag kveld.

I NRK og Norstats meningsmåling går det fram at hele 71 prosent av KrF-velgerne er positive til å ta imot 10.000 flyktninger fra Syria. Nestleder Dagrun Eriksen sier til NRK Aktuelt at selv om det er viktig å hjelpe i nærområdet, finnes det ikke infrastruktur og kapasitet til at det er nok i seg selv. - Uansett hvor mye penger vi legger på bordet, så sier verdenssamfunnet og flyktningkommisæren at vi i tillegg må hente ut mennesker.

Hjerterom i kommunene

Tromsø kommune vil ta imot minst 70 ekstra flyktninger fra Syria i år, og minst 70 neste år etter følgende interpellasjon fra SV: "Tromsø kommune sier “Velkommen Syria” og forplikter seg til å ta i mot minst 70 syriske flyktninger i 2015 og minst 70 i 2016. Disse skal komme i tillegg til de flyktningene som normalt bosettes hvert år. Ordføreren kontakter regjeringen og videreformidler kommunens ønske om bidra til at Norge kan ta imot 10.000 ekstra flyktninger fra Syria i 2015 og 2016. Byrådet bes utarbeide en foreløpig plan for rask bosetting av flyktninger fra Syria."

Integreringsminister Solveig Horne (Frp) har bedt alle kommuner om å kartlegge hvor mange ekstra flyktninger de kan bosette i år og i 2016.
Blant annet fra Oslo, Trondheim, Stavanger, Nordreisa, Gjesdal, Bygland, Arendal, Mandal og Moss, er signalene at de kan ta imot flere.
I Arendal svarte ordføreren ja på SVs spørsmål:
1. Ser ordføreren at vi i vårt lokalmiljø har ansvar for våre medmennesker som opplever
den verste krise siden andre verdenskrig ?
2. Vil ordføreren være med å ta det etiske ansvar for syriske flyktninger og i praksis
forberede mottak av 40 flyktninger i 2015 og hvert år videre framover ?

Oslo-byråd Stian Berger Røsland sier til Aftenposten at Oslo vil ta imot det antallet regjeringen ber dem om.


Inspirerende private initiativ

I tillegg har flere enkeltmennesker gått ut og sagt at Norge må ta imot flere flyktninger fra Syria, og sagt at det ikke skal stå på dem. Bjørn Hunskaar i Sandefjord tilbyr plass til to flyktninger i sitt private hjem. Han har også utfordret byens ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) i et brev: - Du er en god person slik jeg kjenner deg, og jeg tror du vil det beste. Men hvor er dere i denne saken, som er viktigere en mye annet, slik jeg ser det?

Hotelleier Petter Stordalen lovet regjeringen å huse tusen flyktninger dersom de ville hjelpe dem å komme seg ut av kriseområdet.
- Jeg vet det er mange vettuge innvendinger. Mange utfordringer i forhold til bosetting og integrering. Men de fleste av dem er små sammenlignet med de utfordringer vi står overfor i Syria. Jeg har ikke alle svarene, men jeg vil veldig gjerne være med å finne løsninger. For de finnes, hvis vi ser etter dem, skriver Stordalen på bloggen sin.


- Det er utrolig flott og inspirerende med mennesker som tar slike initiativ! Samtidig er det viktig å understreke at det først og fremst er myndighetenes ansvar å sørge for bosted til flyktningene som kommer til oss. La oss håpe at regjeringen lar seg inspirere av enkeltmennesker som står frem på denne måten, og at regjerinen tar sitt ansvar, sier politisk rådgiver i Amnesty International Norge, Beate Ekeløve-Slydal.


Dette er saken:
Hittil har mer enn 11 millioner syrere – eller 45 prosent av befolkningen - blitt tvunget på flukt som følge av krigen. Mer enn fire millioner av dem har flyktet til andre land. Syrias naboland Libanon, Tyrkia, Jordan, Egypt og Irak huser i dag 95 prosent av alle disse flyktningene. Syrias naboland og FNs høykommissær for flyktninger har gjentatte ganger bønnfalt Norge og resten av verden om å dele ansvaret og ta imot flere syriske flyktninger.

I henhold til Flyktningkonvensjonen har Norge og verdenssamfunnet en forpliktelse til å dele ansvaret når en konflikt fører til masseflukt som blir en byrde for enkeltland. Ansvaret omfatter dels å ta i mot flyktninger i egne land og å yte finansiell støtte til flyktningarbeidet i de hardest belastede landene.

Amnesty International oppfordrer rike land i alle verdensdeler til å avlaste Syrias naboland ved å ta i mot ti prosent, eller 380.000, av de mest sårbare flyktningene fra Syria innen utgangen av 2016. Dette samsvarer med appeller fra FN.

De mest sårbare flyktningene er barn og kvinner med barn alene på flukt, syke og skadde, torturoverlevere og folk som også i nabolandene blir utsatt for forfølgelse av politiske grunner eller som følge av sin seksuelle identitet.

Norge kan utgjøre en forskjell
Mange kommuner i Norge har ytret ønske om å ta i mot flere syriske flyktninger. Medisinsk fagkyndige har også gitt uttrykk for at vi har et godt utbygget helsevesen i Norge, med kapasitet til å ta i mot flyktninger med behov for medisinsk og psykologisk behandling.

Amnesty International krever at Norge:
Øker antallet kvoteflyktninger fra Syria til minst 5000 i 2015 og tilsvarende i 2016.
Lar alle syriske asylsøkere som kommer til Norge få bli.