Nigeria: Shell ut med 100 millioner kroner

Etter fjorten års kamp må Shell betale 15,5 millioner dollar i kompensasjon til de etterlatte av ni miljø- og menneskerettsforkjempere som ble henrettet etter urettferdig rettergang i Nigeria i 1995. Avtalen viser at straffrihet ikke kan gjelde for multinasjonale selskaper.
DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DEL
Publisert: 11. jun 2009, kl. 08:36 | Sist oppdatert: 25. Feb 2010, kl. 02:02

Shell er anklaget for å ha støttet og finansiert nigerianske sikkerhetsstyrker som med massiv vold slo ned og drepte de som demonstrerte mot oljeselskapets ødeleggelse av Ogoni-folkets livsgrunnlag. Avtalen setter sluttstrek for en fjorten år lang kamp der blant annet sønnen til Ogoni-lederen Ken Saro-Wiwa har kjempet for erstatning fra Shell.

Ken Saro-Wiwa og åtte andre medlemmer av Ogoni-folket ble henrettet av den nigerianske stat i 1995. Ken Saro-Wiwa var en lederskikkelse i Ogoni-samfunnet og grunnleggeren av Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP). MOSOP utøvde press på oljeselskap og styresmakter for å rense opp miljøet og betale passende kompensasjon og avgifter til de skadelidende av oljeutvinningen.

Dømt og henrettet

Siden 1996 har en rekke menneskerettighetsadvokater i USA arbeidet for å holde Shell ansvarlige for menneskerettighetsbrudd i Nigeria. Beskyldningene gikk blant annet ut på at oljeselskapet skal ha støttet militærregimets kamp mot Ken Saro-Wiwa og andre Ogoni-ledere.

Ken Saro-Wiwa og 14 andre personer ble i begynnelsen av 1995 anklaget for mord. 10. november 1995 ble ni av disse dømt til dødsstraff og hengt. Seks personer ble frikjent. Amnesty International krevde den gang umiddelbar og betingelsesløs løslatelse av Ken Saro-Wiwa og to av de andre fangene. Amnesty definerte disse som samvittighetsfanger, fengslet for sine ikke-voldelige standpunkter, utsatt for politisk motivert forfølgelse og urettferdig rettergang. Henrettelsene avstedkom massiv motstand fra det internasjonale samfunn. Nigeria ble påført sanksjoner og det ble satt i gang en internasjonal granskning. Men ingen har så langt blitt stilt til ansvar for henrettelsen av Ken Saro-Wiwa og andre Ogoni-ledere.

Bekymret over Shells rolle

Amnesty International mener at Ken Saro-Wiwa og de andre aktivistene ble angrepet av myndighetene på grunn av sin motstand mot Shell og ødeleggelsene som oljeutvinningen påførte Ogoni-området. Når en stats menneskerettighetsovergrep er direkte relatert til et selskaps aktivitet kan ikke selskapene hevde at overgrepene utelukkende er myndighetenes ansvar. Amnesty International er fortsatt bekymret over den rolle Shell spilte i Niger-deltaet.

Saken har vært ført i USA med hjemmel i to lover, den første fra 1789 (the Alien Tort Claim Act) som gir ikke-amerikanske borgere rett til å føre saker om internasjonale menneskerettighetsbrudd i rettssaler i USA og den andre (the Torture Victim Protection Act) som gir enkeltmennesker rett til å søke erstatning for tortur og utenomrettslige henrettelser i USA uansett hvor overgrepene har funnet sted. På tross av at Shell nekter for anklagene, har de altså inngått en avtale og slipper dermed å fortsette å forsvare seg i retten.

Amnesty ønsker avtalen velkommen som en rettferdig oppreising for ofrene og deres familier, men ber fortsatt nigerianske myndigheter om å granske de menneskerettighetsbruddene som Ken Saro-Wiwa og andre Ogoni-ledere ble utsatt for og stille de ansvarlige til ansvar.