Nigeria: Amina Lawal er frikjent!

Den nigerianske kvinnen og alenemoren var dømt til døden ved steining for å ha hatt sex utenfor ekteskap. I dag ble hun endelig frikjent av regional sharia-høyesterett.
Publisert: 25. sep 2003, kl. 13:31 | Sist oppdatert: 25. Feb 2010, kl. 02:31

Amnesty har mottat nyheten om at Amina Lawal er blitt frikjent med stor glede, men påpeker samtidig at hun aldri skulle vært stilt for retten.

- Sex mellom samtykkende voksne mennesker er ikke en forbrytelse og ingen skulle trenge å gå igjennom slike lidelser som Amina Lawal har opplevd, sier Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge.

- I henhold til internasjonale menneskerettighetsstandarder er samtykkende seksuell aktivitet mellom voksne å anse for privat og hører inn under privatlivets fred. Å arrestere og tiltale kvinner for deres seksuelle relasjoner er diskriminerende og et overgrep mot kvinners ytringsfrihet og forsamlingsrett.

Amina Lawal ble dømt til døden ved steining av en sharia-domstol i Bakori i delstaten Katsina 22. mars 2002. Hennes forbrytelse var at hun hadde fått barn utenfor ekteskap. Ved hjelp av en advokat leid av den nigerianske organisasjonen Baobab som kjemper for kvinners rettigheter, anket hun dommen. Ankedomstolen besluttet 19. august 2002 å opprettholde dødsdommen og Lawal anket på nytt. Etter flere utsettelser av ankesaken, avgjorde en regional sharia-domstol den 25. september 2003 at Amina Lawal skulle frifinnes med begrunnelsen at tidligere domfellelse og hennes vitnemål ikke vår juridisk gyldige.

- Det er likevel gledelig at det er en regional sharia-domstol som har frifunnet Amina Lawal, fordi det gir presedens og kan styrke saken til andre som er dømt av sharia-domstoler for liknende forhold, sier Petter Eide. Han understreker at Amnesty fremdeles er bekymret for praktiseringen av sharia-lovgivning i Nigeria, og aksjonene fortsetter.

Delta i Amnestys aksjoner mot dødsstraff i Nigeria