NATO skyldig i krigsforbrytelser under bombingen av Jugoslavia

NATO-styrkene brøt internasjonal lov under den militære intervensjonen i Jugoslavia i fjor. Amnesty International dokumenterer i en ny rapport at NATO gjorde seg skyldig i ulovlige drap av sivile.
Publisert: 7. jun 2000, kl. 09:07 | Sist oppdatert: 25. Feb 2010, kl. 02:11

- Amnesty International har etterforsket en rekke tilfeller der NATO ikke oppfylte sine forpliktelser i forhold til valg av mål og angrepsmetode, sier John Peder Egenæs i Amnesty International Norge.

- Et eksempel på dette er bombingen av den serbiske statlige radio- og fjernsynsstasjonen. Dette var et målrettet angrep på et sivilt objekt og utgjør dermed en krigsforbrytelse.

Ved flere angrep, blant annet på jernbanebroen i Gredelica 12. april, broen i Luñane 1. mai og broen i Varvarin 30. mai, mislyktes NATO i å stanse angrepene selv etter at det var åpenlyst at de hadde truffet sivile. I andre tilfeller, deriblant angrepet på internt fordrevne i Djakovica 14. april og Korisa 13. mai, tok ikke NATO nødvendige forhåndsregler for å gjøre antallet falne sivile minst mulig.

- Dersom NATO hadde etterlevd krigens folkerett under bombingen av Jugoslavia, ville sivile tap blitt betydelig redusert, hevder John Peder Egenæs. - Internasjonal lov forbyr direkte angrep på sivilbefolkningen eller sivile mål. I tillegg er det forbud mot angrep som ikke skiller mellom militære og sivile mål eller som, selv om angrepet er rettet mot et militært mål, forårsaker uforholdsmessig stor skade på sivilbefolkningen eller sivile objekter.

Ingen offisiell etterforskning av disse tilfellene har blitt gjennomført verken av NATO eller medlemslandene. Ingen har blitt stilt til ansvar for overtredelsene, bortsett fra i forbindelse med angrepet på den kinesiske ambassaden.

Amnesty International Norge vil umiddelbart kreve at norsk forsvarsledelse går inn for at NATO-landene etterforsker overtredelsene av internasjonal lov og deretter stiller de ansvarlige for retten, sier John Peder Egenæs. - I tillegg må ofrenes familier gis oppreisning.

Les rapporten på engelsk

For mer informasjon, ta kontakt med John Peder Egenæs, 22 40 22 04 eller 911 00 676