Myanmar: Tro, håp og takknemlighet

Les hva samvittighetsfange Phyoe Phyoe Aung sier til aktivistene i Amnesty. 
Publisert: 10. nov 2015, kl. 16:38 | Sist oppdatert: 12. nov 2015, kl. 15:00
​Under et rettsmøte den 30. juni fikk Phyoe Phyoe muligheten til å se sine foreldre. Da fortalte Phyoe Phyoe om sine ønsker for fremtiden, og hun fikk muligheten til å sende en hilsen til Amnestys aktivister.

- Den viktigste endringen som trengs er å reformere loven. Jeg tror grunnloven fra 2008 og andre lover som brukes for å styre landet må bli reformert for å garantere demokrati, og for å kunne følge demokratiske prinsipper.

Signer aksjon for å kreve at Phyoe Phyoe løslates!

Hun har følgende beskjed til Amnestys aktivister:

- Jeg er veldig takknemlig. Jeg er klar over at Amnesty International aktivt jobber for løslatelse av de som jobber for demokrati, aktivister og mediepersoner som har fått sine menneskerettigheter brutt. Ikke bare her i landet, men over alt i verden.

- Jeg ønsker å takke dem. Jeg ønsker at deres arbeid skal være mer effektivt. Jeg ønsker at de kan gjøre mer.

Phyoe Phyoe har følgende tanker om fremtiden:

- For landet, er mitt håp at samfunnet styres på demokratiske prinsipper, et land med fred og fremgang, lykke for folket, med retten til å velge hvem som skal styre, med menneskeverd og menneskerettigheter.

- Det er mitt håp for landet. Personlig, for å kunne komme dit, vil jeg bidra som en god borger. På hvilken som helst måte og i hvilken som helst rolle. Enten ved å bygge nasjonen, eller ved å endre landet, eller revolusjonere systemet.

Amnesty anser Phyoe Phyoe som en samvittighetsfange, og krever umiddelbar løslatelse av Phyoe Phyoe og de andre studentaktivistene som er fengslet i Myanmar. Signer hennes aksjon her.

SKRIV FOR LIV:
  • Saken til Phyoe Phyoe Aung er en av de Amnesty tar opp under årets brevskrivningsmaraton "Skriv for liv". Les mer om hvordan du kan bidra på www.amnesty.no/skrivforliv