Mansur (Midt-Østen)

Publisert: 25. jun 2019, kl. 10:35 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19

Mansur Rajih, aktiv politisk skribent og poet i Jemen, ble 1983 uskyldig dømt for mord og han satt 15 år i fengsel der han bl.a. ble utsatt for tortur og satt med fotlenker i 7 år.

Etter sterkt internasjonalt press ble han frikjent i 1998. Han bor i dag i Stavanger med familien og er fortsatt aktiv skribent og poet.

Mansur er et eksempel på hva en liten innsats fra enkeltmennesker kan utrette. Han sier selv: "For meg betydde brevene noe som er langt sterkere enn en nordmann vil kalle håp og glede. Å få vite i brevform at noen kjempet for meg når regjeringen i Jemen ville torturere og drepe meg. Det gav meg en følelse av uovervinnelig styrke. jeg hevet meg over døden og torturen. Jeg var lukket inne, men jeg var ikke lenger isolert. Slik overlevde jeg 15 år i helvete."