Jeg er svært takknemlig for presset fra Amnesty International - og jeg skylder en spesiell takk til den norske organisasjonen for at jeg ble løslatt. Det sa en lettet Fathi Soboh da Amnesty traff han og hans familie i Gaza før jul. Han er nå i Sveits for å bli behandlet for torturskadene han fikk under det nesten fem måneder lange oppholdet i fengselet.
Publisert: 24. nov 2023, kl. 12:55 | Sist oppdatert: 13. Feb 2024, kl. 16:19
Fathi Soboh snakket om korrupsjon i det palestinske selvstyret. Det kostet han fem måneders varetekt og tortur. ©Are Hovdenak

Av Nora Ingdal

Fathi Soboh ble adoptert som samvittighetsfange av Amnesty umiddelbart etter at han ble arrestert den 2. juli 1997. En rekke hasteaksjoner ble sendt ut og mange norske grupper deltok i et krav til palestinske myndigheter om å løslate han. Norske myndigheter forsikret at de gjorde alt de kunne for å hjelpe Fathi Soboh fordi han var en viktig person for dem.

Soboh var på den tiden direktør for Holst-fondet som sto ansvarlig for å bygge et større senter for barn og ungdom i Gaza. Høsten gikk, men ingenting skjedde. Fathi Soboh ble fortsatt holdt i varetekt der han ble torturert. I protest sultestreiket han helt til han var så svekket at han falt i koma og ble brakt på sykehus den 30. oktober.

Hans advokat Raji Sourani krevde at høyesterettsdommeren tok ut tiltale mot Fathi Soboh eller satte han fri. Høyesterettsdommeren fraskrev seg alt ansvar for Fathi Soboh og hevdet at hans sak lå i hendene på Sikkerhetsdomstolen.

Den 20.november tok Amnesty International Norge saken opp med norske myndigheter før utenriksminister Knut Vollebæks besøk hos president Arafat. Like etter møtet mellom Vollebæk og Arafat den 26. november ble det kjent at Fathi Soboh var løslatt offisielt mot en kausjon på ca 50.000 kroner.

- Disse folkene er så skitne at de får seg til å gjøre alt! Jeg var aldri i tvil om at Fathi var uskyldig, sier hans kone, Fatima.

Tortur

- Sikkerhetssoldatene spurte meg om mitt forhold til CIA, KGB, britisk etterretning og det israelske etterretningsvesenet MOSSAD, og beskyldte meg for å være agent. Jeg sa til dem «dette er deres ord. Jeg har ingenting med dem å gjøre». Da begynte de å slå meg. Først med knyttnevene i ansiktet. Så gikk de over til å slå meg med elektriske kabler under føttene mine. Føttene svulmet opp og jeg ble liggende i isolat en stund. Smertene gjorde at jeg ikke kunne tenke, så jeg vet ikke hvor lang tid de var borte.

Da soldatene kom tilbake, begynte de på nytt å anklage meg for å arbeide for MOSSAD og for å være israelsk spion. Da jeg nektet, bandt de hendene mine og hang meg opp etter hendene bak på ryggen. Smertene gjorde at jeg svimte av.

-Utmattet av torturen og likegyldig med hva som ville skje med meg sa jeg til soldatene: «Dere kan gå og hente kniver og skjære av meg hendene. Jeg kommer aldri til å undertegne noe som helst». Etter dette lot de meg faktisk være i fred. Jeg ble flyttet til en celle med flere mennesker.

Korrupsjon

Fathi Sobohs forbrytelse vår at han hadde våget å snakke om korrupsjon i det palestinske selvstyret. På forsommeren 1997 la de palestinske selvstyremyndighetene fram en rapport som avdekket flere tilfeller av korrupsjon både i departementene og ved universitetene. Fathi Soboh, som foreleste ved Al-Azhar universitetet i Gaza, bestemte seg for å bruke denne rapporten i undervisningen. Ved semesterets slutt ga han studentene sine i eksamensoppgave å skrive om korrupsjonen som de hadde diskutert på basis av rapporten og egne erfaringer. Få dager senere, den 2.juli 1997, ble han arrestert av det palestinske sikkerhetspolitiet. Kontoret hans på universitetet ble ransaket, eksamensbesvarelsene konfiskert og lønnen hans ble stoppet.

-Da Fathi ble fengslet kom soldatene hjem til oss og truet et oss, forteller Fatima Soboh, Fathis ukuelige og stolte kone. Hun forteller at hun aldri ville ha gitt etter for sikkerhetsstyrkenes trusler og anklager. -Det verste var at de satte ut masse rykter om Fathi: at han var spion, at han hadde antastet noen av de kvinnelige studentene sine seksuelt. Fatima fnyser: -Disse folkene er så skitne at de får seg til å gjøre alt! Jeg var aldri i tvil om at Fathi var uskyldig.

Vendetta

Sjefen for sikkerhetspolitiet i Gaza, i Mohammed Dahlan, har nære slektninger i ledelsen ved Al-Azhar universitetet. Fathi Sobohs oppfordringer om å skrive om korrupsjon ved universitetet kan derfor ha blitt tolket som et angrep på sikkerhetssjefen. Det var trolig disse slektningene som varslet sikkerhetspolitiet om eksamensoppgavene som førte til at han ble arrestert.

For snart to år siden ble palestinske myndigheter ydmyket av en lignende sak som fikk stor internasjonal oppmerksomhet. Lederen for Den palestinske menneskerettighetskommisjonen, Eyad Serraj, ble arrestert tre ganger i løpet av kort tid fordi han hadde anklaget president Arafat og selvstyremyndighetene for å være like undertrykkende som den tidligere okkupasjonsmakten Israel. Også her spilte et motsetningsforhold mellom Serraj og den palestinske riksadvokat inn.

Publisert i AmnestyNytt 1998/1