Disse pressebildene kan brukes fritt.

John Peder Egenæs, generalsekretær

Ina Tin, politisk rådgiver

Gerald Folkvord, politisk rådgiver

Ingrid Stolpestad, politisk rådgiver