Lobby for samtykkelov

Seks av ni politiske parti støtter samtykkelov.
Publisert: 19. Feb 2021, kl. 13:35 | Sist oppdatert: 23. Feb 2021, kl. 11:13

Arbeid mot voldtekt og seksuelle overgrep er et tema som flere partier gjerne vil profileres på. I tiden fram mot Stortingsvalget 2021 er det derfor viktig å sette voldtekt på dagsorden.

Seks av ni nasjonale politiske partier har allerede lovet å støtte samtykkelov i utkast til partiprogram. Vi skal bidra til at løftene blir forpliktende vedtak som våre politikere følger opp etter valget. I tillegg skal vi få enda flere partier til å innse betydningen av samtykkelov.

Siden de fleste mennesker våren 2021 lever med strenge begrensninger på sosial omgang vil det i år være viktig å være synlig i media og sosiale media. Du kan skrive innlegg til lokalaviser i din region, der du oppfordrer dine lokalpolitikere til å jobbe for en samtykkelov i Norge som definerer voldtekt som seksuell omgang uten fritt samtykke. Du kan også finne kontaktinformasjon til dine lokale stortingskandidater på twitter, facebook eller instagram, og spørre hvordan de vil bidra til å få på plass en samtykkelov.

Parti

Utkast partiprogram

Landsmøte 2021

FrP

Ikke nevnt i utkast partiprogram

Landsmøte: mai

Høyre

Ikke nevnt i utkast partiprogram

Landsmøte: 13-16. mai ​

Senterpartiet

Ikke nevnt i utkast partiprogram

Landsmøte: 4. - 6. juni 2021

Kristelig Folkeparti

Første utkast partprogram:

1973 • Innføre en lovbestemmelse som tydeliggjør at voldtekt defineres som seksuell omgang uten fritt

samtykke.

Landsmøte i april

Venstre

Annet utkast til partiprogram:

735 • Dagens lovverk om seksuelle overgrep må oppdateres for å innføre et samtykkebegrep i voldtektslovgivningen.

Landsmøte: 9-11. april​

Arbeiderpartiet

Annet utkast til partiprogram:

3309 • Bekjempe voldtekt gjennom blant annet å tydeliggjøre straffeloven, slik at ordlyden gjenspeiler at seksuell omgang uten samtykke er forbudt.

Landsmøte: 15.-18. april

MDG

Annet utkast partiprogram:

67-19: Tydeliggjøre straffelovens voldtektsbestemmelse, slik at seksuell omgang uten samtykke defineres som voldtekt.

Landsmøte: 25.-28. mars​

SV

Første utkast partiprogram:

2213 • Innføre samtykkebasert valdtektslovgiving der valdtekt blir definert som seksuell omgang utan fritt samtykke,

Landsmøte: 23.-25. April​

Rødt

Arbeidsprogram- utkast:

2316 - All seksuell kontakt skal være frivillig, og definisjonen av voldtekt må skjerpes i loven slik at seksuell omgang forutsetter oppriktig, og informert samtykke, en samtykkelov.

Landsmøte:

4-7. mars 2021