Bilde

Kvinners rettigheter i Iran

En kamp mot systematisk undertrykkelse og kjønnsbasert diskriminering.

STØTT KAMPEN MED 200 KR HER

I Iran møter kvinner systematisk diskriminering i både lov og praksis. De er behandlet som annenrangs borgere, spesielt når det gjelder ekteskap, skilsmisse, barnefordeling, arv og politisk kontor. Kvinner og jenter har stått i frontlinjen av demonstrasjonene det siste året, og har utfordret tiår med kjønnsbasert diskriminering og vold. De har også motsatt seg de obligatoriske slørlovene, som fører til daglig trakassering og vold fra både statlige og ikke-statlige aktører.

Intensivert undertrykkelse

I 2023 doblet de iranske myndighetene ned på deres undertrykkende metoder for å håndheve de obligatoriske slørlovene. Dette ble ytterligere forsterket av en nasjonal opptrapping mot kvinner og jenter som valgte å ikke bære hodeplagg i offentligheten. Videoer som sirkulerte på sosiale medier viste kvinner som ble voldelig angrepet av tjenestemenn i Tehran og Rasht.

Lovforslag for å styrke undertrykkelsen

I et forsøk på å ytterligere intensivere denne undertrykkelsen, presenterte juridiske og utøvende myndigheter "Bill to Support the Culture of Chastity and Hijab" for parlamentet i mai 2023. Under dette foreslåtte lovforslaget vil kvinner og jenter som viser seg uten hodeplagg i offentlige rom og på sosiale medier, eller som viser "nakenhet av en kroppsdel eller bærer tynne eller stramme klær", møte en rekke straffer som vil ha alvorlige konsekvenser for deres menneskerettigheter, inkludert sosiale og økonomiske rettigheter.

Internasjonalt press

Amnesty International har oppfordret det internasjonale samfunnet til å ikke stå stille mens de iranske myndighetene intensiverer sin undertrykkelse av kvinner og jenter. Det er nødvendig med en sterk respons fra stater, som ikke bare bør begrenses til kraftige offentlige uttalelser og diplomatiske intervensjoner, men også involvere juridiske veier for å holde iranske tjenestemenn ansvarlige for å beordre, planlegge og begå omfattende og systematiske menneskerettighetsbrudd mot kvinner og jenter gjennom implementeringen av obligatorisk sløring.

Hva gjør Amnesty?

Slik jobber Amnesty for menneskerettighetene i Iran:

Synliggjør overgrepene

Amnesty har jobbet med Iran i mange år, og er i kontakt med advokater, journalister, aktivister og engasjerte mennesker for å få tilgang på informasjon.

Vi løfter frem brudd på menneskerettighetene og synliggjør overgrepene iranske myndigheter begår. På den måten sørger vi for at iranske myndigheter ikke slipper unna.

Løfter frem personene som blir forfulgt

Amnesty løfter frem enkeltindivider som har tatt til orde for endring i landet. Internasjonal oppmerksomhet rundt personen kan bidra til å gi beskyttelse, og samtidig løfte personens kampsak.

Hvis en person har blitt fengslet, for eksempel for å ytre seg kritisk, følger vi nøye med på hvordan forholdene i fengselet er. Når noen blir flyttet til et fengsel hvor det er stor sannsynlighet for tortur, sørger vi for å informere resten av verden. Dette resulterer ofte i at personene blir flyttet tilbake eller til et fengsel hvor det ikke er risiko for tortur eller mishandling.

Legger press på verdensledere

Vi tar opp situasjonen i Iran med norske myndigheter, og krever at de tar opp menneskerettighetsspørsmål med iranske ledere. Det samme gjør Amnesty-seksjonene verden over med sine myndigheter. Utenlandske myndigheter kan få til endring ved å vise Iran at de følger med og er uenige i handlingene. Amnesty spiller også inn lovendringer gjennom FN.

Formidler juridisk hjelp

I Iran er det ikke garantert å få en advokat. I enkelte saker hjelper Amnesty familier med å komme i kontakt med en advokat. Dette gjelder spesielt fattige familier til barn som risikerer dødsstraff.