Aktivistportalen
Vi ønsker gjerne tilbakemeldinger på de aktivitetene dere har gjennomført de siste månedene for å få en oversikt over all den fantastiske aktiviteten som skjer over hele landet. Har du noen spørsmål er det bare å ta kontakt med ditt regionkontor. Tusen takk for hjelpen!

For English, please change the language in the top-right corner of the survey below.