Kina: Uigurene betaler prisen for "anti-terroralliansen"

I en rapport som offentliggjøres i dag skriver Amnesty International at kinesiske myndigheter har økt undertrykkelsen av uigurene under dekke av å bekjempe terrorisme. Til tross for at det de siste årene knapt har vært noen terroristhandlinger i Xinjang, har myndighetene de siste seks månedene arrestert tusenvis av mennesker. Noen er dømt til lange fengselstraffer, mens andre er dømt til døden.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 22. Mar 2002, kl. 11:26 | Sist oppdatert: 25. Feb 2010, kl. 02:21

useApplet="False" & @IsMember("$$WebClient"; @UserRoles)

Uigurene er en overveiende muslimsk folkegruppe som lever i Kinas største delstat Xinjang. Enkelte grupper og organisajoner blant uigurene ønsker hel eller delvis selvstendighet fra Kina. Det har forekommet bombeattentater som har vært knyttet til organisasjoner som krever selvstendighet for uigurene.

- Etter 11. september har mange undertrykkende regimer hyllet gammel undertrykkelse inn i nye ord og trappet den opp, sier John Peder Egenæs, informasjonssjef i Amnesty International Norge. - Kinesernes brutale behandling av uigurene er et slikt tilfelle. Det dobbelt tragiske er at det internasjonale samfunn nå aksepterer dette for å holde alliansen mot terror sammen.

Amnesty Internationals rapport viser hvordan kinesiske myndigheter bruker begrepet terrorisme om et vidt spekter av aktiviteter. Enkelte av de som har blitt arrestert det siste halvåret har, ifølge organisasjonen, gjort lite mer enn å praktisere sin religion.

"Utdanning" har også blitt tatt i bruk i kampen mot separatisme. Ifølge offisielle kinesiske kilder har 8000 imamer blitt "trent" for å gi dem " en klarere forståelse av partiets etniske og religiøse retningslinjer". Det er også innført "studiegrupper" for sentrale personer innen kunst, media, forskning og andre områder. Moskeer som lå i nærheten av skoler er stengt fordi de var en dårlig innflytelse på barna.

- Det er satt igang en sensuroffensiv også, sier Egenæs. - Alle uttrykk for opposisjon i form av dikt, sanger, bøker, løpesedler, brev eller internettartikler blir slått hardt ned på.

Amnesty International peker også på en rekke nye lover som er innført. Flere forbrytelser kan nå straffes med døden, og en rekke fredelige protestaktiviteter er forbudt. Loven kriminaliserer også medlemskap i "terroristorganisajoner" uten å definere hva dette er. Dermed frykter Amnesty at opposisjons- eller religiøse grupper kan defineres som terrorister.

- Amnesty International har fått et økende antall rapporter om at 'separatister' har blitt dømt etter "retterganger" foran folkemengder, sier Egenæs. - Den 15. oktober ble for eksempel 12 uigurer dømt til straffer fra fem års fengsel til døden ved et slikt "folkemøte". To av de dømte skal ha blitt ført bort og henrettet umiddelbart etter "dommen".

- Uigurene er et av folkene som nå betaler prisen for at alliansen mot terror skal holde, sier Egenæs. - Kampen mot terror mister all legitimitet hvis den tar form av terror selv. Når FNs menneskerettighetskommisjon sitter samlet i disse dager må det internasjonale samfunn peke på og kritisere de regjeringene som fengsler, torturerer og dreper mennesker under dekke av at de gjør verden til et tryggere sted.

For a copy of the report please contact [email protected]