Kina: Uighurer på flukt tvangsreturneres til tortur og dødsstraff

Uighurer som har flyktet fra Kina tvangsendes fra naboland tilbake til tortur og dødsstraff i hjemlandet, sier Amnesty International i en ny rapport. Organisasjonen skriver også at menneskerettighetsstuasjonen i den kinsiske delstaten Xinjiang har forverret seg de siste årene.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 6. jul 2004, kl. 08:31 | Sist oppdatert: 25. Feb 2010, kl. 02:41

- Etter 11. september 2001 har kinesiske myndigheter i økende grad kledd undertrykkingen av etniske minoriteter i anti-terrorens språkdrakt, sier John Peder Egenæs fra Amnesty International Norge. - Med denne begrunnelsen arresterer de tusenvis av mennesker, driver utbredt tortur og henretter personer på bakgrunn av ulne tiltaler og etter hemmelige rettssaker.

I sin nye rapport dokumenterer Amnesty International hvordan Kinas naboland Nepal, Pakistan, Kirigisistan og Kasakhstan har utlevert asylsøkere til Kina. Flere av de utleverte var anerkjent som flyktninger av FNs høykommisær for flyktninger og ventet på å flytte til et nytt hjem i et annet land. Til tross for dette ble de arrestert av myndighetene, tilsynelatende i samarbeid med kinesisk ambassadepersonale, og utlevert til Kina.

- I ett tilfelle vet vi at den utleverte ble dømt til døden og henrettet, fortsetter Egenæs. - FN-flyktningen Shaheer Ali ble arrestert i Nepal, utlevert til Kina, dømt til døden og henrettet. Flere andre som er blitt utlevert har "forsvunnet" i Kina.

Amnesty International skriver også om flere asylsøkere i Kinas naboland som har "forsvunnet". Organisasjonen frykter de også kan ha blitt utlevert til Kina. Det er svært vanskelig å få opplysninger om hva som skjer med de som blir utlevert fordi kinesiske myndigheter slår hardt ned på alle som forsøker å sende informasjon om menneskerettighetsbrudd ut av Xinjang. En kjent forretningskvinne, Rebiya Kadeer, som blant annet var medlem av Kinas delegasjon til FNs verdenskonferanse om kvinners rettigheter i 1995, ble i 2000 dømt til åtte års fengsel for å ha "skaffet utlendinger hemmelig informasjon". Det hun faktisk hadde gjort var å sende noen lokale aviser til sin ektemann som lever i eksil i utlandet.

I følge Amnestys rapport slår kinesiske myndigheter stadig hardere ned på uighurenes kulturelle og religiøse liv. Den siste tiden har tusenvis av bøker på uighur blitt brent offentlig, og det lokale språket er blitt forbudt på de fleste studieretninger på universitetet i delstaten. Myndighetene legger også sterke begrensninger på retten til å utøve ens religion. Amnesty mottar stadig rapporter om mennesker som er arrestert for å ha gitt uttrykk for sin tro på fredelig vis.

- Samtidig som kinesiske myndigheter hevder de bekjemper terrorisme med sine menneskerettighetsbrudd i Xinjang, uttaler lederen for den lokale regjeringen at "det ikke har forekommet et bombeattentat eller likvidering i regionen på flere år", forteller Egenæs. - Verdenssamfunnet må ikke la kinesiske myndigheter slippe unna med bløffen. Det minste vi må forvente er at USA og andre land som har sterke bånd til Kinas naboland i den såkalte "krigen mot terror" krever at kinesiske flyktninger får beskyttelse mot overgrep i hjemlandet. Det presset kinesiske myndigheter legger på sine naboland for må utlignes av et tilsvarende press fra andre mektige nasjoner.