Kina: OL-forberedelsene fører til overgrep

Økt sensur, nye dødskamre, tusenvis av familier mistet hjemmene sine. OL-forberedelsene i Beijing er i full gang
Publisert: 4. aug 2005, kl. 13:27 | Sist oppdatert: 25. Feb 2010, kl. 02:51

Da Beijing søkte om å få tildelt De olympiske lekene for 2008, lovte de kinesiske myndighetene en forbedring av menneskerettighetssituasjonen i Kina. Men hittil har OL-forberedelsene bare ført til en forverring av situasjonen.

- Den internasjonale olympiske bevegelsen har all grunn til å være dypt bekymret over det som foregår i Kina, ikke minst siden mange overgrep står i direkte sammenheng med de kommende olympiske leker, fastslår Amnestys generalsekretær Petter Eide.

Flere kinesere er blitt arrestert etter å ha bedt Den internasjonale olympiske komité (IOC) om å ta opp politisk undertrykkelse i Kina. De kinesiske myndighetene har allerede nå begynt å slå hardt ned på grupper som de frykter vil stille dem i forlegenhet under lekene. Blant de mange oppdrag som ble satt ut på anbud under slagordet "Nytt Beijing, nytt OL: en mulighet for Kina og verden" er også byggingen av et nytt henrettelseskammer.

Løftene om reformer må lyde hult for alle de som har mistet bostedet sitt for å gjøre plass for lekene. Offisielle kinesiske kilder snakker om minst 6000 familier, men Amnesty frykter at det virkelige tallet er mye høyre. Utkastelsene skjer ofte vilkårlig, uten ordentlig prosedyre, uten ankemulighet og uten tilbud om tilstrekkelig erstatning. Mange av de som våger å protestere blir arrestert. Dette skjedde for eksempel Ye Guozhu som opplevde at huset hans og to restauranter ble revet under OL-forberedelsene. Da han søkte om tillatelse til å organisere en demonstrasjon sammen med andre ofre for vilkårlige utkastelser, ble han arrestert og dømt til fire års fengsel for å ha "forstyrret den sosiale orden".

Til tross for alle løfter om å forbedre ytringsfriheten i sammenheng med OL, blir sensur og politisk overvåkning stadig verre i Kina. For eksempel har regjeringen i Beijing investert stort for å forbedre sine tekniske muligheter til å overvåke og sensurere sine borgeres kontakt med utlandet via internett.

Amnesty håper at overgrep i sammenheng med OL, som ifølge det olympiske charter skal bidra til å fremme "respekt for universelle og grunnleggende etiske prinsipper", vil rette det internasjonale søkelyset mot de kinesiske myndigheters totale forakt for menneskerettighetene. Hvert år blir titusenvis av mennesker arrestert, torturert eller drept på grunn av sine eller sine slektningers politiske overbevisning, religion eller etniske bakgrunn. Personer som kommer i konflikt med myndighetene kan, uten rettssak eller ankemulighet, sendes til såkalt "omskolering" i arbeidsleire hvor tortur er rutine. I 2004 skrøt et høytstående medlem av det kinesiske parlamentet av at minst 10.000 mennesker blir henrettet i Kina hvert år, men det er fare for at selv dette horrible tallet er en underdrivelse. Dødsdommer avsies for et stort antall forbrytelser og overtredelser, gjerne etter urettferdige rettssaker, og mange henrettelser er politisk motivert.

De olympiske leker i Beijing blir en viktig anledning for Kina til å vise seg frem for verden. Det er fortsatt tid til nødvendige reformer som må til for å presentere et land som tar respekten for menneskeverd og menneskerettigheter på alvor. Det er ikke minst den olympiske bevegelsens ansvar å gjøre det klart at det er et slikt land man vil gjennomføre lekene sine i.

- OL har vært med på å fremme fred og forståelse mellom folkene, men de ble også misbrukt som propagandainstrument av noen av tidenes mest brutale regimer. Den olympiske bevegelsen må gjøre det helt klart at det er humanitet og gjensidig respekt den olympiske tanken dreier seg om, og at det forventes at de som gjennomfører lekene tar disse verdiene på alvor.

Les hele rapporten her