Kamp mot henrettelser i Iran

En kvinne står i fare for å bli henrettet ved steining. En annen kvinne står foran galgen. En mindreårig har fått sin henrettelsesdato. Dette er Iran akkurat nå. Her hjemme har mange engasjert seg for å gi iranske myndigheter en klar melding om at dette er uakseptabelt.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 11. aug 2010, kl. 15:23 | Sist oppdatert: 19. nov 2019, kl. 16:00

Fra januar til juni i år har Amnesty registrert 126 henrettelser i Iran. Flere titalls står i fare for å lide samme skjebne i nær fremtid. Dessuten er flere tusen fengslet etter urolighetene som følge av det omstridte valget i juni i fjor. Mange av disse politiske fangene risikerer dødsdommer.

Dømt til steining for utroskap
Tobarnsmoren Sakineh Mohammadi Ashtiani er dødsdømt ved steining for utroskap. Hun er tidligere dømt til 99 piskeslag i den samme saken. Den straffen har hun mottatt. Likevel er hun igjen dømt i saken, og denne gangen til døden. Amnesty har fulgt saken hennes siden 2005 da hun ble fengslet og frykter nå at dødsdommen kan bli gjennomført når som helst.

Etter omfattende internasjonalt press mot den forestående henrettelsen av Sakineh Mohammadi Ashtiani uttalte den iranske ambassaden i Storbritannia 8. juli i år at Sakineh ikke skulle henrettes ved steining, men nevnte ingenting om andre mulige henrettelsesmetoder. Amnesty vet at lokale myndigheter i Tabriz rundt 7. juli ba lederen for det iranske rettsvesenet om tillatelse til å omgjøre Sakinehs dom fra henrettelse ved steining til henging.

Lederen for Irans Menneskerettighetsråd (High Council for Human Rights) bekreftet 10. juli at Sakinehs sak skulle gjennomgås på nytt. Til tross for dette utalte lederen for det regionale rettsvesenet i Øst-Azerbaijan Malek Ezhder Sharifi neste dag at steiningsdommen fremdeles sto ved lag. Han hevdet den kunne gjennomføres så snart lederen for det iranske rettsvesenet, Ayatollah Sadegh Larijani, hadde gitt sin tilslutning.

Sakinehs forsvarsadvokat, Mohammad Mostafaei, ble i slutten av juli tvunget til flykte fra Iran. Han kom til Norge 7. august og søkte asyl.

11. august ble Sakineh vist frem på iransk TV der hun "tilstår" å være involvert i drapet på sin ektemann. Slike "tilståelser" har gjentatte ganger blitt brukt av myndighetene til å kompromittere fengslede. Mange har senere trukket tilbake slike "tilståelser" og uttalt at de var tvunget frem ved hjelp av tortur eller annen mishandling. Amnesty mener at slike "TV-tilståelser" er svært kritikkverdige og ikke kan brukes som ledd i rettergangen mot Sakineh. Uka før anmodet Sakinehs andre advokat, Javid Houtan Kiyan, om en juridisk gjennomgang av saken hennes. Amnesty frykter at myndighetene har iscenesatt "tilståelsen" for å finne nye anklager mot henne som en reaksjon på anmodningen fra advokaten. Ubekreftede rapporter om at Sakineh nylig har blitt utsatt for tortur, underbygger denne bekymringen.

Umenneskelig straff
Amnesty mener steining er en grusom og umenneskelig straffemetode, og krever at iranske myndigheter tar enne straffemetoden fullstendig ut av sitt straffesystem, men organisasjonen mener også at dødsstraff i seg selv er en grusom og umenneskelig straffemetode og at den strider mot retten til liv. I tillegg strider det mot alle rettsregler å dømme en person to ganger for samme forbrytelse.

Iran innførte i 2002 et moratorium, en midlertidig stans, i henrettelser ved steining. Likevel har Amnesty registrert seks steininger i Iran siden 2002. I dag er 11 personer, åtte kvinner og tre menn, dømt til døden ved steining i Iran.

Amnesty aksjonerer for å stanse alle steininger i Iran.

Mindreårig i akutt fare for henrettelse
Mohammad Reza Haddadi ble dømt til døden for et drap han skal ha begått som 15-åring. Han har trukket tilbake tilståelsen og mener han ble presset til å tilstå drapet mot at familien hans skulle motta et større sum penger. For fjerde gang har han nå fått en henrettelsesdato, nemlig i dag. Det var familien hans som for få dager siden fikk beskjed om å ta farvel med den nå 22 år gamle gutten fordi han skulle henrettes 7. juli. Advokaten har overfor Amnesty bekreftet at han ikke ble henrettet 7. juli, men frykter at henrettelsen kan skje i aller nærmeste fremtid.
Amnesty International aksjonerer for å stoppe henrettelsen av Mohammad Reza Haddadi. Også norske myndigheter har engasjert seg i saken og protesterte da den iranske ambassadøren ble kalt inn på teppet i Utenriksdepartementet for få dager siden.

Kurdisk aktivist dødsdømt
Amnesty er også bekymret for den kurdiske aktivisten Zeynab Jalalian som er dødsdømt for sin politiske aktivitet. Hun ble arrestert i 2007 og siden dømt for "fiendskap mot Gud" på grunn av sin politiske aktivitet. Hun hevder at hun er blitt torturert og ikke fikk advokat under rettssaken. Dødsdommen er blitt stadfestet av høyesterett. Amnesty frykter at hun kan henrettes når som helst.

Journalist og blogger i fare for dødsdom
Journalist og blogger Shiva Nazar Ahari på 26 år ble arrestert i desember i fjor på vei til en begravelse. Hun er anklaget for sin journalistiske virksomhet og for å ha deltatt i demonstrasjoner etter valget i fjor. Anklagene kan gi dødsstraff. Hun har fortalt familien sin at hun siden februar i år har sittet i isolasjon i et bur som er så trangt at hun ikke kan bevege armer eller ben.
Amnesty protesterer både mot fengslingen av Shiva som utelukkende har brukt sin ytringsfrihet og mot de umenneskelige fengselsforholdene hun utsettes for. Amnesty betrakter henne som samvittighetsfange og krever at hun løslates umiddelbart.

Amnesty i Norge har et sms-aksjonsnettverk der 70.000 nordmenn i dag er med. Amnesty sender ut appeller noen ganger i måneden på mobil som hver enkelt kan velge å underskrive ved å sende navnet sitt til Amnesty. Saken til Shiva vil bli tatt opp i dette nettverket i juli 2010. Du kan bli med ved å sende AMNESTY til 1960.