Iran: Når staten henretter mindreårige

Iran topper henrettelsesstatistikken og er et av få land som fortsatt praktiseres dødsstraff for mindreårige.
Publisert: 19. okt 2015, kl. 18:14 | Sist oppdatert: 20. okt 2015, kl. 11:40
I løpet av noen få dager har to personer blitt henrettet i Iran. Fatemeh Salbehi og Samad Zahabi var begge dømt for forbrytelser de hadde begått som mindreårige.

Iran, som har undertegnet barnekonvensjonen, bryter sine internasjonale forpliktelser ved å gi dødsstraff for forbrytelser begått da påstått forbryter var under 18 år. Ekstra urovekkende er det at Irans rettssystem er preget av urettferdighet og systematiske feil.

Mindreårig i gjerningsøyeblikket

Fatemeh Salbehi ble hengt i Shiraz-fengselet i Fars-provinsen den 13. oktober. Hun ble i mai 2010 dømt for drapet på sin mann, Hamed Sadeghi. Som 16-åring ble Fatemeh tvangsgiftet med Hamed, som var 14 år eldre.

I en ekspertuttalelse fra helsedepartementet sto det at Fatemeh hadde vært svært deprimert og suicidal i tiden før drapet på hennes mann. Til tross for denne uttalelsen ble dødsstraffen opprettholdt i høyesterett.

- Bruken av dødsstraff er en grusom, inhuman og nedverdigende straff, og det er helt kvalmende når det blir gitt som straff for en forbrytelse begått av en person som var under 18 år, og etter rettssaker som gjør narr av rettferdig rettergang, sier Said Boumedouha, Amnesty Internationals visedirektør for Midtøsten og Nord-Afrika.

- Med disse henrettelsene har det iranske rettsvesenet nok en gang vist hvordan de neglisjerer barns rettigheter, inkludert deres rett til liv. Det er rett og slett ingen ord som tilstrekkelig fordømmer Irans bruk av dødsstraff mot mindreårige lovbrytere, forsetter Boumedouha.

Revisjon gir falskt håp

Straffeloven i Iran ble revidert i mai 2013. Artikkel 91 i straffeloven åpner opp for omgjøring av dødsstraff gitt til mindreårige dersom det er bevis for at personen ikke var «mentalt moden» og dermed ikke klar over konsekvensene deres handling medførte. Revisjonen ga dermed håp om at Fatemeh Salbehi og andre som var mindreårig når de begikk lovbruddet skulle få dødsstraffen opphevet.

Fatemeh fikk innvilget ny juridisk gjennomgang. Desverre førte ikke dette til noen endring av straffen. Gjennomgangen var preget av juridiske feil og var langt ifra rettferdig. Høringen varte i bare tre timer og fokuserte for det meste på om hun ba, studerte religiøse tekster og om Fatemeh var inneforstått med at det å drepe et annet menneske var «haram» (forbudt ifølge religion). Eksperter ble ikke konsulterte i prosessen, til tross for at ingen av de som var med på å dømme Fatemeh var eksperter på barnepsykologi.

Etter høringen mente strafferettsdomstolen i Fars-provinsen at Fatemeh var «voksen» og dødsstraffen ble opprettholdt.

Dødsstraff for selvforsvar

Samad Zahabi ble dømt for å ha skutt en annen gjeter etter en krangel om hvem som skulle gå med sauene. Hendelsen førte til at Samad ble dømt til døden og hengt.

Henrettelsen skjedde uten at advokaten ble varslet. Det er lovpålagt at advokater skal ble varselet minst 48 timer før planlagt henrettelse. Familien ble heller ikke informert. De fikk først vite om Samads skjebnen da moren dro for å besøke ham i fengselet noen dager etter henrettelsen.

Samad Zahabi ble dømt til døden av strafferettsdomstolen i Kermanshah-provinsen i mars 2013. I avhør og under rettsaken hevdet Samad at han skjøt i selvforsvar og at han ble dratt inn i krangelen mot sin vilje.

Februar 2014 valgte høyesterett å opprettholde dommen mot Samad. Dette til tross for at påtalemyndigheten ba om at dødsstraffen ble opphevet grunnet revisjon av straffeloven. Samad ble heller aldri fortalt at han hadde rett på ny juridisk gjennomgang. Han var dermed ikke klar over bestemmelsen som kunne ha medført opphevelse av dødsstraffen.

- De siste henrettelsene gir lite tiltro til at Irans engasjement for å avskaffe dødsstraff gitt til mindreårige er eksisterende, sier Said Boumedouha.

- Iranske myndigheter burde ikke ha en illusjon om at de kan unngå internasjonal granskning frem til de implementerer en absolutt regel som forbyr dødsstraff for personer under 18 år, fortsetter Boumedouha.


BAKGRUNN
Iran skal etter planen bli vurdert av barnerettighetskomiteen i januar 2016. Barnerettighetskomiteen skal overse implementeringen av konvensjonen, som Iran ratifiserte i juli 1994. Siden Iran har undertegnet konvensjonen er de forpliktet til å sikre at personer under 18 år er behandlet som barn og at de aldri mottar samme straffe som en voksen.

Mellom 2005 og 2015 mottok Amnesty rapporter på at det var minst 75 henrettelser av personer som var under 18 år da forbrytelsen skjedde. Det er antatt at minst 160 personer er på dødscelle i Iran.

SAMAN NASEEM
Saman Naseem, som tidligere var dømt til døden, skal få sin sak opp på nytt. Bli med å signer aksjonen vår for å sikre at han for en rettferdig rettsak!