Ikke ambisiøst nok fra Etikkutvalget

I dag kom Etikkutvalget for Oljefondet med sin historiske rapport. Etikkutvalget har gode analyser av utfordringene Oljefondet står i, men tar ikke de nødvendige grepene. Nå ligger ansvaret hos regjeringen og Stortinget.
Publisert: 15. jun 2020, kl. 12:47 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:17

Amnesty Internationals kommentarer til NOU 2020:7 – rapport fra Etikkutvalget for Oljefondet:

Portrettbilde av Ina Tin.
Ina Tin, seniorrådgiver i Amnesty International Norge. 

Alle kommentarer siteres Ina Tin, seniorrådgiver i Amnesty International Norge.

- Vi hadde store forventninger til dette utvalget. Muligheten er historisk – det er første gang et utvalg er blitt satt ned for å revurdere de etiske retningslinjene siden de kom på plass i 2004. Utvalget viser god forståelse for problemene som Oljefondet står overfor. Vi frykter at de konkrete forslagene ikke er ambisiøse nok til å håndtere de store etiske utfordringene Oljefondet står overfor.

- Vi har vært særlig spente på om Etikkutvalget ville åpne for at Oljefondet kan sjekke investeringer for etisk problematiske forhold før investeringer skjer. Dessverre ser det ikke ut til at utvalget går inn for at Oljefondet kan gjøre dette. Her mener vi at utvalget har tolket mandatet sitt for smalt. Vi vet også at en slik metode er fullt mulig! Flere andre aktører, også i Norge, åpner for å etikk-sjekke selskaper før en investering. Et eksempel er KLP, som nylig åpnet for dette.

- Dagens etiske retningslinjer er utdatert. Utvidelsen av Oljefondets portefølje til stadig nye land gjør at fondet står overfor store etiske utfordringer. Vi ser dette særlig når Oljefondet går inn i fremvoksende markeder der menneskerettighetene er under press, som Saudi-Arabia, Kina og Russland. Utvalget viser god forståelse for flere av disse problemstillingene, og vi ser med glede at de har diskutert flere av de menneskerettslige utfordringene vi i Amnesty International har spilt inn.

Viktige lyspunkter

- Rapporten inneholder også viktige lyspunkter. Vi i Amnesty er særlig glade for at Oljefondet ikke skal investere i autonome våpensystemer – såkalte drapsroboter, og at Oljefondet skal kunne ekskludere selskaper som har solgt våpen til land som bruker dem i systematiske brudd på folkeretten – med våpensalg til partene som kriger i Jemen som et klokkeklart eksempel. Vi er også glade for at utvalget presiserer at alle grove og systematiske menneskerettighetsbrudd skal omfattes. I tillegg er det bra at krav til samordning mellom Etikkrådet og Norges Bank styrkes, dette har vi etterlyst. Ikke minst er vi glade for at utvalget anbefaler at FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter skal inn i bankens mandat.

Nå er det opp til politikerne

- Heldigvis er denne rapporten bare starten på prosessen med å skjerpe den etiske forvaltningen av Oljefondet. Nå må først regjeringen, deretter Stortinget, ta ansvar for at Oljefondet får et etisk rammeverk som gjør det mulig for fondet å møte det store etiske utfordringene som fondet står overfor. Oljefondet må igjen bli den globale etiske ledestjernen det en gang var.

- Det var Stortinget som i første rekke fikk denne ballen til å rulle. Til syvende og sist blir det opp til Stortinget å dra det i land. Det er Stortingets ansvar å sørge for at det etiske regelverket endres for at Oljefondet skal kunne møte de store etiske utfordringene som fondet står i nå.

Kontakt:

Ina Tin, seniorrådgiver Amnesty International Norge, 47400285, [email protected]