Homohat i Tyrkia

Drap, vold, utestengelse og politikerhets preger hverdagen til homofile i Tyrkia, viser ny Amnesty-rapport.
Publisert: 21. jun 2011, kl. 14:07 | Sist oppdatert: 29. jun 2011, kl. 11:18
Bare i fjor kunne LHBT-foreninger i Tyrkia dokumentere 16 mord hvor de mener at offeret ble drept på grunn av sin antatte seksuelle orientering eller identitet.

Homofile møter utbredt diskriminering både innen offentlig helsevesen, utdanning, boligmarked og i arbeidslivet i et land der det ikke finnes lover som kan forhindre slik diskriminering. Dette er konklusjonen i Amnestys nye rapport om forholdene for lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle personer (LHBT) i Tyrkia Not an illness nor a crime: Lesbian, gay, bisexual and transgender people in Turkey demand equality.

- Frykt for å bli utstøtt og fysisk angrepet medvirker til at mange føler seg tvunget til å skjule sin seksuelle legning, selv overfor egen familie, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International.

Homofiendtlige uttalelser fra offentlige tjenestepersoner har bidratt til å øke diskrimineringen i et samfunn som allerede er preget av sterke homofiendtlige strømninger. For eksempel uttalte den tyrkiske kvinne- og familieministeren, Aliye Kavaf, i fjor at hun anser homoseksualitet for å være en biologisk forstyrrelse som bør behandles.

Drap og hatkriminalitet
Mye hatkriminalitet blir ikke meldt til politiet, og selv om de blir anmeldt blir slike handlinger ofte ikke registrert som kriminelle handlinger. Årsaken til drap blir som regel ikke gransket.

LHBT-personer blir også diskriminert etter at de har blitt et offer for vold. Lover som i og for seg ikke er spesielt diskriminerende, blir brukt av rettssystemet på en måte som fører til diskriminering. På grunn av mangler både i etterforskning og saksbehandling av hatkriminalitet mot homofile blir de ansvarlige i mange tilfeller ikke stilt for retten.

Transpersoner tvinges ut i prostitusjon
Fordi det er svært vanskelig for transseksuelle kvinner å få arbeid, blir de ofte tvunget inn i ulovlig prostitusjon hvor de i tillegg opplever å bli trakassert av politiet. De er også et lett bytte for hatkriminalitet. Likevel forblir dette problemet stort sett ignorert av myndighetene.

Politiets tilfeldige bøtelegging av transseksuelle kvinner er ren trakassering. De som våger å utfordre denne praksisen risikerer trusler og vold fra politiets side, sier John Peder Egenæs.

I en undersøkelse foretatt av LHBT-solidaritetsorganisasjonen Lambda Instanbul i 2010 viste at over 89 prosent av de 104 transseksuelle kvinnene som deltok i undersøkelsen sa at de hadde vært offer for fysisk vold i politiets varetekt.

LHBT-organisasjoner utsatt
Fordi tyrkiske myndigheter ikke viser handlekraft er det i all hovedsak LHBT-solidaritetorganisasjoner som tar opp kampen mot overgrep mot homofile. Men også organisasjonene opplever diskriminerende angrep mot sin rett til ytrings- og forsamlingsfrihet.

Amnesty mener at det er uakseptabelt at ikke LHBT-organisasjonene får den beskyttelse og respekt de har behov for for å gjøre et godt og nødvendig arbeid.

–Hvis Tyrkia påberoper seg å være et moderne samfunn må de også modernisere holdningene sine. Tiden er inne for at politiske frontfigurer nå står fram og tar til orde for å støtte LHBT-organisasjonene og homosaken generelt, sier Egenæs.

Politikerne må på banen
Selv om tyrkisk lov ikke kriminaliserer homofili, slik en rekke muslimske land i Midtøsten og Nord-Afrika gjør, mener Amnesty at det haster med en omfattende lovregulering for aktivt å motvirke diskriminering på grunn av seksuell orientering eller legning. Myndighetene må også vise politisk vilje til å bekjempe diskrimineringen ved selv å vise at homofiendtlige offentlige uttalelser er uakseptable.

- I stedet for å gjenta tidligere feil må den nye regjeringen vise respekt og beskytte homofiles rettigheter gjennom ord og handling. Alle partiene i parlamentet har ansvar for å sikre at en ny grunnlov i Tyrkia forbyr diskriminering på grunn av seksualitet eller legning, avslutter Egenæs.Drept for å elske feil person
Ahmet Yyldyz, en 26 år gammel mann som levde åpenlyst med sin mannlige partner i Istanbul, ble skutt og drept 15. juli 2008 foran huset der han bodde. Mange anså dette for å være et såkalt ”æresdrap”. I månedene forut for drapet hadde Ahmet mottatt trusler om vold fra familien sin. Han anmeldte truslene og ba om beskyttelse fra politiet. Etter drapet kom det fram at statsadvokaten hadde overført anmeldelsen til et annet kontor fordi den hørte inn under et annet distrikt. Der ble den ikke fulgt opp. LHBT-aktivister mener i ettertid at dette viser en generell motvilje fra myndighetenes side til å fronte vold mot homofile. Ahmets partner fortalte til Amnesty International at etterforskningen hadde vært svært mangelfull. Tips ble ikke fulgt opp og faren, som var hovedmistenkt, ble ikke avhørt.Les hele rapporten her