Her er et utvalg artikler fra arkivet om menneskerettigheter i USA. I 1998 gikk Amnesty over hele verden til samlet aksjon mot overgrep i supermakten. Hva har skjedd siden da?