Hvordan jobber Amnestys etterforskere i felt? Her kan du bli kjent med noen av dem når de møter mennesker og samler dokumentasjon. Deres solide arbeid er bærebjelken til verdens største menneskerettighetsorganisasjon.