- Helt uakseptabelt av USA

Norske myndigheter har protestert og vil fortsette å protestere hver gang USA bryter Genève-konvensjonene. Det sier statssekretær Vidar Helgesen.
Publisert: 17. nov 2004, kl. 10:02 | Sist oppdatert: 25. sep 2008, kl. 01:13

- Vi deler Amnesty Internationals oppfatning om at USAs «kamp mot terror» har ført til gjentatte brudd på menneskerettighetene, i Afghanistan, Guantánamo og Irak. Det finnes dessverre mange eksempler på det.

Og hvordan konfronterer dere USA med dette?

- Det er to måter å formidle vår misnøye på. Det er bilateralt, i direkte samtaler med amerikanske kolleger. Det har vi også gjort. Vi har tatt opp både det som skjedde i Abu Ghraib og forholdene på Guantánamo. Vi har også muligheter til å påvirke gjennom FN.

Verken president George W. Bush eller forsvarsminister Donald Rumsfeld omtaler skandalene i Abu Ghraib-fengselet som tortur. Hva mener du det var?

- Det er åpenbart for oss at det som er avdekket er i strid med Genève-konvensjonene, og dermed tortur.

Hvordan kan Norge forsette sitt militære samarbeid med et land som så ettertrykkelig bryter grunnleggende menneskerettigheter?

- Vi mener det ikke vil hjelpe å trekke seg ut av en allianse. Vi sier ifra til amerikanerne, klart og tydelig, krever at de skal rydde opp. Vår erfaring er også at de gjør det. De har som kjent allerede straffeforfulgt flere av de som sto bak fangemishandlingen i Irak.

Vidar Helgesen, H © Kristin Rødland

Men det er ikke enkeltsoldater som alene har ansvaret for denne torturen.

- Nei, men hvor ansvaret ligger og hvor mye den amerikanske administrasjonen egentlig vet, skal nå undersøkes.

Du sier det ikke er aktuelt å trekke seg fra militære operasjoner selv om USA bryter menneskerettighetene. Men hva vil skje dersom norske soldater under amerikansk kommando får ordre om det samme?

- Norske soldater må ikke havne i situasjoner hvor de blir kommandert til å gjøre ting som strider mot våre forpliktelser. Hvis en slik situasjon hadde oppstått ville det ikke vært nok å protestere politisk.

Hvilke tanker gjør du deg om amerikanske «forsvinninger»?

- Dette er svært bekymringsfullt. Folk som tas til fange som ledd i en krigføring har krav på behandling som krigsfanger. Og selv om USA mener Genève-konvensjonene ikke gjelder, så gjelder uansett fundamentale menneskerettigheter. Dette er ikke akseptabelt.