Gode nyheter: Yecenia er løslatt!

Meksikanske Yecenia Armenta, som ble voldtatt av politiet og torturert til falsk tilståelse, er frikjent og løslatt fra fengsel. 
Publisert: 8. jun 2016, kl. 11:03 | Sist oppdatert: 20. jul 2016, kl. 09:54
- Jeg vil gi en spesiell takk til alle som har stått ved min side. Uten deres støtte ville dette vært umulig. Jeg vil takke dere for at dere fortsatt kjemper, for at dere ikke slutter å kjempe for andre. Det er et flott arbeid. Noen ganger tar det lang tid, men man oppnår rettferdighet, sier Yecenia Armenta.

Hun har vært fengslet i fire år, men er nå løslatt.

Grove brudd på menneskerettighetene

I 2012, da hun kjørte slektninger til flyplassen, ble Yecenia Armenta arrestert, hengt opp ned og brutalt voldtatt av politiet. Etter nærmere femten timer med tortur kom hun med falsk tilståelse av drap på ektemannen.

Hun ble undersøkt av leger fra påtalemyndighetene, som ikke fant tegn på tortur. Disse undersøkelsene ble ikke foretatt i henhold til internasjonale standarder. Uavhengige leger, som har operert etter internasjonale standarder, har imidlertid konkludert med at Yecenia ble torturert.

Behandlingen av Yecenia bryter med artikkel 5 i menneskerettighetserklæringen: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Onsdag morgen fikk vi beskjed fra Yecenias ektemann om rettens avgjørelse om å løslate henne. Senere hadde Amnesty en kort samtale med Yecenia, som er svært takknemlig og rørt.

Lang kampanje

Internasjonale, nasjonale og lokale organisasjoner har vært involvert Yecenias sak. Amnesty International har frontet Yecenias sak i den internasjonale "Stopp tortur"-kampanje. Amnesty-medlemmer over hele verden har også deltatt i "Skriv for liv"-kampanjen, og sendt brev til Yecenia i solidaritet.

Amnesty har ledet en underskriftskampanje hvor medlemmer og støttespillere har signert for å få få i gang en uavhengig etterforskning av torturen Yecenia ble utsatt for, og krevd å få henne løslatt. Vi har også krevd at Mexicos undersøkelser og behandling av torturofre skjer i henhold til internasjonale standarder som FNs anbefalinger og Istanbul-protokollen.

Yecenia fortjener fortsatt oppreisning for torturen og de fire årene hun var urettmessig fengslet.

Amnesty takker alle som har bidratt i aksjonen for å få henne løslatt.

LYST TIL Å STØTTE AMNESTYS ARBEID OG DELTA I KAMPEN FOR MENNESKERETTIGHETENE? KLIKK HER FOR Å BLI MEDLEM!


BAKGRUNN
En ny FN-rapport viser hvordan tortur er utbredt blant Mexicos politi og sikkerhetsstyrker. Rapporten, som er skrevet av Juan E. Méndez FNs spesialrapportør om tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, ble presentert for FNs menneskerettighetsråd mandag 9. mars 2015. Den beskriver hvordan tjenestemenn i Mexico sjelden etterforsker torturklager og hvordan rettsmedisinske leger som jobber for regjeringen ofte ignorerer tegn på tortur. Les mer her.

Istanbul-protokollen er et internasjonalt rettslig dokument. Det forplikter myndigheter til å etterforske og dokumentere tilfeller av tortur. Protokollen inneholder en rekke retningslinjer for hvordan man effektivt foretar rettsmedisinsk evaluering av tortur og annen grusom og nedverdigende behandling eller straff.