Samvittighetsfangen Hwang Tae-Kwon sto på listen over de 94 politiske fangene som ble omfattet av den sør-koreanske regjeringens amnesti 15. august. Amnesty-gruppe 83 i Arendal kunne feire frigivelsen etter nærmere ti års arbeid.
Publisert: 1. okt 1998, kl. 00:00 | Sist oppdatert: 6. Feb 2024, kl. 12:26

I 994 kjempet kvinner i Seoul for løslatelse av politiske fanger. Nå har mange samvittighetsfanger fått amneti. Amnesty-gruppe i Arendal feirer. Foto: AI

- «Dear Per, Free, free at last!», skrev Hwang i et brev jeg fikk i går, forteller Per Haakstad i gruppe 83 når AmnestyNytt ringer i slutten av august. Gruppen på 9-10 trofaste medlemmer planlegger nå feiring både av frigivelsen og av gruppens eget 20 års jubileum. Festen skal stå hjemme hos eldste medlemmet på 85 år.
- Vi har brukt absolutt alle tenkelige kanaler i arbeidet for hans løslatelse, sier Per Haakstad og nevner president, statsminister, fengselsmyndigheter, biskop, opposisjonspartier og frivillige organisasjoner i Sør-Korea; institutter, universiteter og organisasjoner i USA, Europa og Norge; norsk UD og den sørkoreanske ambassaden her i landet.
- I løpet av nærmere ti år har vi ikke fått ett eneste svar, forteller Haakstad. - Vi har vært ganske fortvilet mange ganger, men vi tenkte aldri på å gi opp. Så plutselig for et års tid siden begynte et medlem i gruppen å høre fra Hwang via en menneskerettsorganisasjon i Sør-Korea. Han var svært oppløftet av vårt engasjement.
Hwang Tae-Kwon fikk i 1985 livsvarig fengsel, dømt for spionasje for Nord-Korea på grunnlag av en tilståelse fremtvunget under tortur og trukket tilbake under rettsmøtet.

Etter at den tidligere Amnesty-fangen Kim Dae Jung ble valgt til ny president i Sør-Korea har nå 7 Amnesty-grupper i Norge fått «sine» samvittighetsfanger løslatt i ulike amnestier. Men i første omgang fikk Hwang Tae-Kwon bare nedsatt livstidsdommen til 20 års fengsel, og gruppe 83 i Arendal måtte fortsette. I juli gikk siste brev til presidenten i Sør-Korea med bønn om at fangen ville bli løslatt på nasjonaldagen 15. august. Det ble han!

Gruppe 281 i Honningsvåg fikk ikke den gledelige meldingen 15. august, fordi deres fange nekter å undertegne en erklæring der han må forplikte seg til å respektere lovene, inkludert den nasjonale sikkerhetsloven. 17 politiske fanger har nektet å signere denne erklæringen.
360 politiske fanger er fortsatt fengslet, mange dømt til kortere straffer for brudd på den nasjonale sikkerhetsloven. Fanger som er arrestert i år og fanger hvis saker står for retten er ikke omfattet av amnestiet.
Menneskerettighetsgrupper i Sør-Korea ønsker frigivelsen av de 94 fangene velkommen, men er skuffet over at fanger som nektet å signere den omtalte erklæringen ikke er frigitt. Mange ser dette som en fortsettelse av det tidligere kravet om «omvendelse» fra kommunismen.
Korea-koordinator Siri Trude Øvstebø takker alle gruppemedlemmer, støttemedlemmer og folk som har skrevet appeller for flott arbeid gjennom årene som har gått, et arbeid som nå har båret frukter.