- Før visste dere ikke bedre. Vesten så en annen vei da Kina utførte sine mange overgrep. I dag er det verre. Nå legges forholdene til rette for fortsatt tortur av et helt folk, sier Wei Jingsheng.
Publisert: 13. sep 2005, kl. 12:49 | Sist oppdatert: 26. Jan 2024, kl. 11:10
Wei Jingsheng. Foto: Svein Tore Bergestuen

Av Svein Tore Bergestuen

Han var Kinas mest kjente samvittighetsfange. Den 54-år gamle elektrikeren fra Bejing er fortsatt ansett som en kriminell i hjemlandet. Etter løslatelsen i 1997, og 18 år i fangenskap, reiser han fortsatt rundt i Kinas samarbeidsland med klare krav.

- Kina går til krig

I et av stortingets auditorier, godt skjult for løssalgsavisenes tabloide journalister, sitter en av verdens mest kjente menneskerettighetsforkjempere og snakker om det mest tabloide av alt. Krig.

- Kina prøver å splitte Europa og USA. Kina forbereder seg på krig mot Taiwan. Europa forstår det kanskje ikke, men en krig i Asia er under opptrapping. Japan vet det, Taiwan vet det og USA vet det.

Det er selvfølgelig med en viss undring og skepsis vi mottar Weis analyse. For selv om Kina har vedtatt en lov som åpner opp for et angrep på Taiwan er det vanskelig å tenke seg at en storkrig i Asia er på trappene. Men Wei redegjør også for motivene. I Kinas ønske om å legge sine «harde tider» bak seg, oppstår en sterk nasjonalisme, mener Wei. Nesten som Tysklands nazisme. Taiwan er i fare.

Dette er langt på vei Weis budskap til de som har møtt frem på Stortinget for å høre på ham denne sommerdagen. Analysen er bredere, motivene er flere og bildet mer komplisert, men han oppfordrer oss alle til å kjempe mot krigen, som kommer.

Vestens rolle

Etter foredraget får AmnestyNytt anledning til å møte Wei, og samtidig takke for sist på vegne av en organisasjon som kjempet for å få ham løslatt. Han smiler og prater i vei. På kinesisk. Og siden tolken henger litt etter, benytter jeg anledningen til å gi ham en kopi av AmnestyNytt fra 1998, da han selv var forsidestoff.

- Du sa i 1999 at vesten svikter det kinesiske folk. Hvordan er situasjonen nå?

- Verre. Før latet man som ingenting. Kina gjennomførte sine overgrep i fred. Nå legger vestlige land forholdene til rette for fortsatt tortur av et helt folk. Det settes ikke krav. Kina er en handelspartner, en god handelspartner, og menneskerettighetene kommer i annen rekke.

Året etter løslatelsen i 1997 besøkte Wei Norge, og fikk møte daværende utenriksminister Knut Vollebæk.

- Han sa at det var viktig å opprettholde et godt forhold til Kina. Og bare på den måten var det mulig å ta opp også menneskerettighetsspørsmål. Det er sju år siden. Og hva har skjedd i mellomtiden? Det har blitt verre. Som følge av manglende press og flere venner, øker også tallet på overgrep mot både vanlige folk og mr-forkjempere.

- Skal vi boikotte Kina?

- Jeg vil ikke at man skal bryte handelssamarbeidet med Kina, men man må sette krav, og man skal ikke selge våpen. Den beste måten å få Kinas oppmerksomhet på, er å si nei til noe de vil ha. Da vil de spørre hvorfor Norge sier nei. Og plutselig er de lutter øre. Du vet, Kina er sterk, arrogant og frekk mot svake stemmer. Men de er ydmyke og svake dersom man sier klart i fra hva man mener.

Dødsstraff

I Amnestys årsrapport hevdes det at tallet på henrettelser i 2004 var minst 3400. Men en kinesisk tjenestemann har anslått det reelle tallet til å være 10000.

- Av de tallene du presenterer er 10 000 det mest presise. Jeg har selv sittet i et fengsel der dødsdømte hentes ut og drepes. Og ren matematikk og logikk gir deg grufulle svar på spørsmålet om hvor mange som drepes. Bare i det lille fengselet jeg satt ble 100 henrettet hvert år.

Wei Jingsheng satt 18 år i fengsel, hvorav ti i isolat. Legene anbefaler at han legger seg inn på sykehus for å forsøke å lege noe av skadene han har pådratt seg underveis. Det rådet har han latt være å følge.

Hvordan har du det?

- Jeg har det bra. Regimet klarte ikke å knekke meg. Men helsen min er ikke så bra. Likevel har jeg tro på at jeg skal overleve kommunistregimet.

Vi har brukt opp tiden, og Wei har ikke flere sigaretter igjen.

- Jeg vil hilse til alle i Amnesty. Dere har vært en kjempestøtte for meg. Husk også at Amnesty er den mest kjente menneskerettighetsorganisasjonen for vanlige kinesere i dag.

Publisert i AmnestyNytt 2005/3.


Les videre:

-Vesten svikter det kinesiske folk

Kina: Wei Jingsheng, demokratiforkjemper løslatt