Fra protest til fengsel i Iran

Lørdag 12. juni, på ettårsdagen for det omstridte valget i Iran, markerer Iran Human Rights og Amnesty International at folket i Iran ikke står alene. Ny rapport fra Amnesty dokumenterer omfanget av undertrykkelsen det siste året.
Publisert: 10. jun 2010, kl. 21:15 | Sist oppdatert: 15. aug 2011, kl. 15:15
Presidentsvalget for et år siden ble starten på omfattende demonstrasjoner for demokrati over hele Iran. Folket gikk på gaten og krevde sine grunnleggende menneskerettigheter. Irans regime svarte med skyting av demonstranter på åpen gate, massearrestasjoner, tortur og henrettelser.

- I gjennomsnitt har mer enn en person blitt henrettet i Iran siden valget, sier Mahmood Amiry-Moghaddam fra Iran Human Rights som likevel tror at bevegelsen for demokrati vil fortsette.

- Lørdag 12. juni kommer folk i hele Iran til å markere dagen til tross for at iranske myndigheter har lovet å slå enda hardere ned på enhver markering. I år er det ingen internasjonale journalister i Iran, og regimet har derfor enda friere hender til å slå ned protester, sier han.

Samtidig vil menneskerettighetsaktivister verden over markere dagen til støtte for det iranske folks legitime krav om demokrati.

Fem tusen i fengsel
- Regimet i Iran bruker dødsstraffen som et redskap for undertrykkelse og for å skremme folk til taushet opp til ettårsdagen for valget. Over hele verden vil vi som kan bruke vår ytringsfrihet uten frykt fortelle folk i Iran at de ikke står alene i kravet om demokrati og respekt for menneskerettigheter, sier Ina Tin fra Amnesty International.

- Jeg håper dine døtre vil vokse opp for å bli gift – mine vokste opp for å bli kastet i fengsel.
Det sier mor til den politiske fangen Shiva Nazar Ahari som er en av en rekke enkeltsaker Amnesty tar opp i rapporten From protest to prison. Iran one year after the election.

Rapporten beskriver hvordan journalister, studenter, aktivister og religiøse ledere som har uttrykt kritikk er blitt fengslet, utsatt for mishandling og tortur, ofre for urettferdige rettssaker og mange dømt til døden. Mer enn 5000 er ifølge offisielle tall fengslet det siste året.

”Svingfengselsdør”-politikk
Amnesty mener tallet er høyere, men påpeker at det er ikke mulig å ha fullstendig oversikt fordi folk ryker inn og ut av fengsel i det som kan betegnes som en ”svingfengselsdør”-politikk. Også advokater, akademikere, tidligere politiske fanger og representanter for etniske og religiøse minoriteter har blitt ofre for økt undertrykkelse det siste året.

Vitnesbyrd fra en nordmann som var i Teheran under de store demonstrasjonene og ble vitne til grusomme overgrep, inngår i rapporten. Les saken - De tvang meg til å se. Vitnemål fra norsk student i Iran og se film med utdrag fra intervjuet.

Markeringen finner sted kl 13 foran Stortinget og det blir en rekke appeller fra representanter for politiske partier i tillegg til organisasjoner og iranske aktivister.


Markering: Lørdag 12. juni kl 13.00 foran Stortinget

Les intervju og se film med den norske studenten som ble vitne til grusomme overgrep i Teheran i fjor.

Les bloggen Nedas sang om den unge kvinnen som ble drept under demonstrasjonene i fjor.

Last ned hele rapporten From protest to prison: Iran one year after the election.