Forslag til dagsorden for styremøte fredag 20. oktober 2022 i Amnesty International i Norge
Publisert: 14. okt 2022, kl. 13:25 | Sist oppdatert: 2. nov 2022, kl. 14:47

Sted: Grensen 3, Oslo

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 72/2022 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 73/2022 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 74/2022 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 75/2022 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering ved generalsekretæren. Se eget vedlegg.

SAK 76/2022 Kvartalsrapport–tredje kvartal 2022 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 77/2022 Status økonomi–per september V
Muntlig orientering vedøkonomi-og administrasjonssjef

SAK 78/2022 Status på vedtatte Prosjektfond-prosjekter O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 79/2022 Ramme for Handlingsplan inkl.budsjett 2023 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 80/2022 Søknad til Prosjektfondet-Individuals at Risk V
Sakspapir fra Generalsekretæren

SAK 81/2022 Orientering om ny ungdomsstrategi O
Muntlig orientering fra styret

SAK 82/2022 Styrets referansegruppe for Landsmøte 2023 V
Muntlig orienteringved styreleder

SAK 83/2022 Styrets orientering O

SAK 84/2022 Eventuelt

Styrets alenetid