Forslag til dagsorden 9. november

Forslag til dagsorden for styremøtet fredag 9. november 2018 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 22. nov 2018, kl. 10:42 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger
Tidsrom: 12.30-15.30

SAK 54/2018 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 55/2018 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 56/2018 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 57/2018 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 58/2018 Kvartalsrapport handlingsplan – tredje kvartal O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 59/2018 Status økonomi – tredje kvartal O Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 60/2018 Overordnet handlingsplan 2019 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 61/2018 Landsmøteuttalelser V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 62/2018 Kardinal – Quiz app V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 63/2018 Styrets orientering O

SAK 64/2018 Eventuelt

Styrets alenetid