Forslag til dagsorden 9. mai 2019

Forslag til dagsorden for styremøtet i Amnesty International i Norge torsdag 9. mai 2019.
Publisert: 3. Mai 2019, kl. 07:52 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Sted: Amnesty International i Norge, Grensen 3, 0159 Oslo
Tidsrom: 16.00-20.00

SAK 17/2019 Dagsorden V Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 18/2019 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 19/2019 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 20/2019 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 21/2019 Protokoll fra e-postbehandling av ekstraordinære styresaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 22/2019 Tilbakemeldinger fra regionalt forum O
Muntlig orientering v/styreleder

SAK 23/2019 Søknad til prosjektfondet – «Amnesty for alle - overalt!» V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 24/2019 Søknad til prosjektfondet – «Inspire change» V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 25/2019 Kvartalsrapport handlingsplan – første kvartal O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 26/2019 Kvartalsrapport økonomi – første kvartal O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 27/2019 Internasjonal og nasjonal strategiprosess V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 28/2019 Oppdatering av økonomiinstruks V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 29/2019 Begrensninger i plassering av Amnesty International i V
Norges midler

Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 30/2019 Utredning om situasjonen for militærnektere og hva det V
betyr for Amnestys arbeid

Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 31/2019 Overordnede rammer for landsmøtet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 32/2019 Landsmøte-hotell V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 33/2019 Styrets orientering O

SAK 34/2019 Eventuelt

Styrets alenetid