Forslag til dagsorden 31. oktober 2019

Forslag til dagsorden for styremøtet i Amnesty International i Norge torsdag 31. oktober 2019.
Publisert: 25. okt 2019, kl. 11:09 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Sted: Amnesty International i Norge, Grensen 3, Oslo

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 64/2019 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 65/2019 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 66/2019 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 67/2019 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 68/2019 Nasjonal brandprosess – utkast til strategi D
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 69/2019 Kvartalsrapport handlingsplan – tredje kvartal O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 70/2019 Status økonomi pr tredje kvartal O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 71/2019 Ramme for handlingsplan 2020 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 72/2019 Oppdatering av “Retningslinjer for plassering av Amnesty
International i Norges midler” V

Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 73/2019 Frivillig bidrag til det internasjonale sekretariatet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 74/2019 Innspill til policyprosess om abort og sivil ulydighet V
Sakspapir fra internasjonalt utvalg

SAK 75/2019 Styrets egenevaluering D
Sakspapir fra styreleder

SAK 76/2019 «Amnesty for alle - over alt!» - sluttrapport V
Sakspapir fra prosjektgruppen

SAK 77/2019 Datoer for regionmøter 2020 D
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 78/2019 Oversettelse av sakspapirer til landsmøtet V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 79/2019 Utkast til landsmøte program og gjester V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 80/2019 Vedtektsendringsforslag V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 81/2019 Styrets orientering O

SAK 82/2019 Eventuelt

Styrets alenetid