Forslag til dagsorden 24. april 2020

Forslag til dagsorden for styremøte fredag 24. april 2020 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 18. Apr 2020, kl. 15:19 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:19

Sted: Amnesty International i Norge, Grensen 3, Oslo

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 37/2020 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 38/2020 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 39/2020 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 40/2020 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 41/2020 Mål- og handlingsplan – første kvartal O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 42/2020 Status økonomi, økonomiske scenarier O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 43/2020 Kriterier for landprioritering V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 44/2020 Landsmøte 2020 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 45/2020 Styrets orientering O

SAK 46/2020 Eventuelt

Styrets alenetid