Forslag til dagsorden 23. april 2021

Forslag til dagsorden for styremøte fredag 23. april 2021 i Amnesty International i Norge.

Publisert: 23. Apr 2021, kl. 03:20 | Sist oppdatert: 23. Apr 2021, kl. 03:27

Sted: Digitalt styremøte på Teams

Tidsrom: 14:00-18:00

SAK 29/2021 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 30/2021 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 31/2021 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 32/2021 Introduksjon av Madyar Samienejad O

SAK 33/2021 Orientering om prosjektet næringsliv og store givere O
Muntlig orientering ved Partneransvarlig, Marius Lystad

SAK 34/2021 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 35/2021 Kvartalsregnskap – første kvartal O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 36/2021 Første kvartalsrapport 2021 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 37/2021 Husleieavtale O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 38/2021 Orientering om Amnesty International sin ungdomsstrategi O
Presentasjon ved Selma Ahmetagic

SAK 39/2021 Forberedelser til Landsmøte 2021 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 40/2021 Styrets orientering O

SAK 41/2021 Eventuelt

Styrets alenetid