Forslag til dagsorden 21. oktober 2021

Forslag til dagsorden for styremøte torsdag 21. oktober 2021 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 18. okt 2021, kl. 12:30 | Sist oppdatert: 18. okt 2021, kl. 12:37

Sted: Amnesty International Norge, Grensen 3, 0159 Oslo

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 70/2021 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 71/2021 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 72/2021 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 73/2021 Oppfølging av livsløpsmedlemskap med Amnesty gruppe 48 O

SAK 74/2021 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering ved generalsekretæren

SAK 75/2021 Tredje kvartalsrapport 2021 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 76/2021 Rapport om omdømmehåndtering av mulig næringslivssamarbeid O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 77/2021 Status økonomi pr tredje kvartal 2021 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 78/2021 Ramme for handlingsplan 2022 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 79/2021 Status Organisasjonsutvalgets arbeid med økt medlemsdeltakelse V
Sakspapir fra Organisasjonsutvalget

SAK 80/2021 Planlegging av landsmøte 2022 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 81/2021 Valg av nominasjonskomite for Amnestypris 2022 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 82/2021 Styreansvarsforsikring V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 83/2021 Styrets orientering

SAK 84/2021 Eventuelt

Styrets alenetid