Forslag til dagsorden 20. juni 2019

Forslag til dagsorden for styremøtet i Amnesty International i Norge torsdag 20. juni 2019.
Publisert: 13. jun 2019, kl. 16:01 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Sted: Amnesty International i Norge, Grensen 3, 0159 Oslo
Tidsrom: 16.00-20.00

SAK 35/2019 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 36/2019 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 37/2019 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 38/2019 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 39/2019 Ettergivelse av FIF-lån V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 40/2019 Årsregnskap 2018
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 41/2019 Internasjonal- og nasjonal brandprosess O
Muntlig orientering v/markedssjef

SAK 42/2019 Status økonomi pr mai O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 43/2019 Støtte til likviditetssituasjonen i IS V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 44/2019 HMS-rapport V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 45/2019 Innspill til internasjonal strategiprosess V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 46/2019 Global Assembly forberedelser O
Muntlig orientering v/styreleder

SAK 47/2019 Tema for landsmøte V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 48/2019 Mangfold på landsmøte V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 49/2019 Styrets orientering O

SAK 50/2019 Eventuelt

Styrets alenetid