Forslag til dagsorden 19. juni 2021

Forslag til dagsorden for styremøte lørdag 19. juni 2021 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 2. sep 2021, kl. 09:56 | Sist oppdatert: 2. sep 2021, kl. 10:10

Sted: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Tidsrom: 10:00-14:00

SAK 43/2021 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 44/2021 Protokollsaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 45/2021 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 46/2021 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 47/2021 Status økonomi pr mai O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 48/2021 Vedtatt AI Norges strategi 2022-2030 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 49/2021 Evaluering og videreutvikling av ordninger for deltakelse i AI Norges demokratiske beslutninger V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 50/2021 Evaluering av landsmøte 2021 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 51/2021 Vedtak av dato og sted for landsmøte 2022 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 52/2021 Søknad til prosjektfondet V
Sakspapir fra generalsekretæren blir ettersendt

SAK 53/2021 Forberedelser til Global Assembly 2021 O
Muntlig orientering ved styreleder

SAK 54/2021 Styrets orientering O

SAK 55/2021 Eventuelt

Styrets alenetid