Forslag til dagsorden 18.02.2020

Forslag til dagsorden for styremøte tirsdag 18. februar 2020 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 19. Feb 2020, kl. 12:39 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Sted: Amnesty International i Norge, Grensen 3, Oslo

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 1/2020 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 2/2020 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 3/2020 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 4/2020 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 5/2020 Årsrapport mål- og handlingsplan 2019 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 6/2020 Foreløpig regnskap 2019 O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 7/2020 Status økonomi O
Muntlig orientering v/økonomi- og administrasjonssjef

SAK 8/2020 Internasjonal strategi – foreløpig tilbakemelding V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 9/2020 Nasjonal strategi - midtveisrapport V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 10/2020 Amnestyprisen 2020 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 11/2020 Landsmøte diverse O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 12/2020 Valg av ordstyrere V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 13/2020 Søknad til prosjektfondet – Valentina V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 14/2020 «Amnesty for alle – overalt!» oppfølging O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 15/2020 Formalisering av e-postvedtak V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 16/2020 Styrets orientering O

SAK 17/2020 Eventuelt

Styrets alenetid