Forslag til dagsorden 18. mars 2021

Forslag til dagsorden for styremøte torsdag 18. mars 2021 i Amnesty International i Norge.
Publisert: 27. Mar 2021, kl. 16:16 | Sist oppdatert: 27. Mar 2021, kl. 16:28

Sted: Digitalt styremøte på Teams.

Tidsrom: 16:00-20:00

SAK 16/2021 Dagsorden V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 17/2021 Protokollsaker V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 18/2021 Kommende styresaker O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 19/2021 Årsregnskap 2020 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 20/2021 Generalsekretærens orientering O
Muntlig orientering v/generalsekretæren

SAK 21/2021 Status økonomi pr februar O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 22/2021 Tiltaksfasen av prosjektet «Styrking av AI Norges arbeid med aktivisme i regionene» V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 23/2021 Prosjektsøknad for samarbeidsprosjektet med AI Polen V
Saken er trukket

SAK 24/2021 Gjennomgang av resultater fra høringsrunden om nasjonal strategi V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 25/2021 Utkast til styrets beretning 2020-2021 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 25a/2021 Program for Landsmøte 2021 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 25b/2021 Vedtaksforslag fra medlemmer V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 25c/2021 Utkast til sakspapir arbeidsgruppe økonomi V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 25d/2021 Utkast til sakspapir arbeidsgruppe organisasjon V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 25e/2021 Utkast til sakspapir arbeidsgruppe menneskerettigheter V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 25f/2021 Ordstyrere til Landsmøte 2021 V
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 26/2021 Forberedelser til Regional Forum O
Sakspapir fra generalsekretæren

SAK 27/2021 Styrets orientering

SAK 28/2021 Eventuelt

Styrets alenetid